Korištenjem bilo kojeg dijela sadržaja portala Hitne medicinske službe (www.hitnapomoc.net) automatski prihvaćate sva aktualna pravila korištenja. Korisnici su dužni redovito čitati pravila korištenja, te se smatra da su korisnici...