Intubacija u brzom slijedu

Dokumentacija

Dokumentacija

Intubacija u brzom slijedu, RSI (Rapid Sequence Intubation) je rijedak i iznimno važan postupak s potencijalom za ozbiljne komplikacije. Glavna karakteristika svakog dobrog programa je kontinuirano osiguranje kvalitete. Svrha kvalifikatora je omogućiti nadležnim...

Skrb nakon intubacije (12.)

Skrb nakon intubacije (12.)

Nakon osiguravanja dišnih putova i stabilizacije endotrahealne cijevi, počinje post-intubacijska skrb za pacijenta. Ova skrb uključuje kontinuirano praćenje vitalnih parametara, primjenu lijekova za održavanje razine svijesti pacijenta i neuromuskularne blokade, te...

Intubacija (11.)

Intubacija (11.)

Endotrahealna intubacija je postupak upravljanja i osiguravanja dišnih putova postavljanjem endotrahealne cijevi izravno u traheju. To je također najpouzdanija tehnika osiguravanja dišnih putova koja potpuno osigurava dišne putove i omogućava optimalnu ventilaciju i...

Zaštita i osiguranje dišnog puta (10.)

Zaštita i osiguranje dišnog puta (10.)

U kontekstu intubacije u brzom slijedu (RSI) i upravljanja dišnim putem, zaštita i osiguranje dišnog puta ključan su dio skrbi za pacijenta. To uključuje različite mjere i tehnike kako bi se osiguralo da dišni put pacijenta ostane otvoren te da dobiva adekvatnu...

Sedacija i paraliza (9.)

Sedacija i paraliza (9.)

Sedativi korišteni za sedaciju uključuju barbiturate, opioide, benzodiazepine, nesteroidne sedative i disocijativne lijekove. Idealni sedativ trebao bi imati brz početak djelovanja, kratkotrajnu izgubljenu svijesti bez kardiovaskularnih učinaka. Sedativ se primjenjuje...

Premedikacija (8.)

Premedikacija (8.)

Lijekovi koje se prvotno primjenjuju pacijentu daju se kako bi se smanjile fiziološke reakcije na naknadnu intubaciju. To uključuje bradikardiju, tahikardiju, povećan intrakranijalni i intraokularni tlak, hipertenziju, hipoksiju i reflekse za kašljanje i povraćanje....

Preoksigenacija (7.)

Preoksigenacija (7.)

Čak i tijekom pripreme pacijenta, opreme, uređaja i potrepština za pacijenta, započinjemo provoditi preoksidaciju putem maske s kisikovim spremnikom, pružajući 100% kisika tijekom tri do pet minuta prije postupka intubacije. Pravilna preoksigenacija omogućit će...