Intubacija u brzom slijedu

Procjena rizika za RSI (4.)

Procjena rizika za RSI (4.)

Kada se razmatra rizik povezan s Intubacijom u brzom slijedu (RSI), nekoliko faktora treba procijeniti prije nego što se nastavi s ovom tehnikom upravljanja dišnim putem. RSI je postupak s visokim rizikom koji nosi potencijalne opasnosti i komplikacije, stoga je...

Intubacija u brzom slijedu (3.)

Intubacija u brzom slijedu (3.)

Za RSI postoje nekoliko pretpostavki koje su karakteristične za ovu tehniku, naime da pacijent ima pun želudac, mora biti u mogućnosti osigurati dišni put i postoji veća šansa da će pacijent preživjeti ako se primijeni ova tehnika upravljanja dišnim putem. Glavni...

Oksigenacija i ventilacija (2.)

Oksigenacija i ventilacija (2.)

Nervni sustav regulira i kontrolira disanje. Iako u manjoj mjeri, mi djelomično možemo kontrolirati vlastito disanje. Oksigenacija je složen proces isporuke kisika plućima i njegovog transporta po cijelom tijelu. Konačni cilj oksigenacije je stanična oksigenacija, što...

Intubacija u brzom slijedu (1.)

Intubacija u brzom slijedu (1.)

Intubacija u brzom slijedu (RSI) je napredna tehnika upravljanja dišnim putem. Cilj ove tehnike je smanjiti rizik od aspiracije sadržaja želuca i spriječiti ozljede koje mogu nastati tijekom intubacije kada se pretpostavlja da pacijent nije natašte i da nema zaštitnih...

Neuromišićni relaksansi

Neuromišićni relaksansi

Neuromišićni relaksansi su skupina lijekova koji se koriste kako bi izazvali opuštanje mišića kod pacijenata tijekom opće anestezije ili intubacije. Ovi lijekovi djeluju na neuromišićnim spojevima, blokirajući prijenos živčanih impulsa mišićima i uzrokujući privremenu...

Lijekovi za sedaciju, sedativi

Lijekovi za sedaciju, sedativi

Lijekovi za sedaciju, sedativi, postoje razni lijekovi koji se koriste za sedaciju pacijenata prije postupaka poput intubacije. Evo nekoliko uobičajeno korištenih lijekova za sedaciju: Propofol: Propofol je često korišten intravenski sedativ koji brzo djeluje. Izaziva...