Kontraindikacije za Intubaciju u brzom slijedu (5.)

Kontraindikacije za Intubaciju u brzom slijedu su relativne i ovise o nizu čimbenika kao što su kliničke okolnosti. Primjena određenih lijekova može biti kontraindicirana u vezi s rizikom od potencijalnih nuspojava lijeka koji se primjenjuje, stanjem pacijenta i/ili poznatim komorbiditetima.

Ako pacijent spontano diše i ima odgovarajuću ventilaciju i oksigenaciju, “Intubacija u brzom nizu” je kontraindicirana na terenu.

Ako tijekom pregleda i procjene rizika liječnik predviđa tešku intubaciju ili nemogućnost ventilacije maskom s automatskim punjenjem balona, ovu tehniku ne bi trebalo odabrati. U tom kontekstu važno je naglasiti da je iskustvo, kako liječnika tako i cijelog tima hitne medicinske pomoći, važan faktor odlučivanja.

Uzroci teške ventilacije maskom s automatskim punjenjem balona mogu uključivati:

  • Maska odgovarajuće veličine koja se ne prianja pravilno uz lice.
  • Pretilost, trudnoća, opstrukcija dišnih putova.
  • Pacijenti s oslabljenim tonusom mišića gornjeg dišnog sustava.
  • Ventilacija može biti izazovna kod pacijenata bez zuba.
  • Pacijenti koji hrču ili imaju bolesti pluća (KOPB, astma, ARDS, apneja tijekom spavanja).

0 Comments

Submit a Comment