Category: Hitna stanja

Fibrilacija atrija

Fibrilacija atrija može se javiti u svakoj životnoj dobi, međutim češća je u starijoj populaciji i u svakoj dobi je nešto češća u muškaraca. Rizik pojave fibrilacije atrija raste s dobi pa je tako u dobi iznad 80 godina prisutna u 10% populacije.

Read more

Diabetes mellitus (šećerna bolest)

Diabetes mellitus ili šećerna bolest, poremećaj je razine glukoze (šećera) u krvi. Do bolesti dolazi kada gušterača (pankreas) prestane u potpunosti ili djelomično proizvoditi hormon inzulin ili proizvedeni inzulin nije djelotvoran u organizmu. Tada stanice ne dobivaju potrebnu hranu za život.

Read more

Utapanje djece

Utapanje se definira kao događaj koji nastaje zbog potapanja u tekućem mediju, što za posljedicu ima respiratornu ugroženost, prema Svjetskom kongresu o utapanju iz 2002. godine u Amsterdamu.

Read more

Dehidracija

Dehidracija je stanje koje nastaje kada zbog nekog razloga količina izgubljene tekućine se ne nadomješta dovoljno. Do dehidracije dolazi kada osoba uslijed izgubljene tekućine izgubi već 1% tjelesne težine.

Read more

Ozljede oka

Razni oštri predmeti mogu dovesti do otvorenih ozljeda oka kroz rožnicu i bjeloočnicu. Mogu biti sa ili bez stranog tijela, dok ozljedu može uzrokovati i tupi udarac. Ako su ozljede malene, lako ih je moguće previdjeti, te je zato potrebno oko dobro pregledati.

Read more

Liječenje hipertenzivne krize

Nakon detaljne anamneze i kliničkog pregleda kojim smo isključili stanja opasna po život,postepeno snižavamo krvni tlak onim lijekom koji bolesnik i inače troši, u višoj dozi ili u maksimalno dopuštenoj dozi. Možemo koristiti i lijekove koje primjenjujemo u hipertenzivnoj emergenciji, ali postupnije i opreznije.

Read more

Hipertenzivna kriza

Obilježje hipertenzivne krize je nagli i visoki porast arterijskog tlaka ( sistolički tlak raste iznad 220 mmHg , a dijastolički na vrijednosti više od 120 mmHg) uz prisutnost ili odsutnost simptoma oštećenja ciljnih organa. Ovisno o tome dijeli se na „hipertenzivnu emergenciju“ i „hipertenzivnu urgenciju“ što definira pristup i liječenje bolesnika.

Read more

Ozljede trbuha

Ozljede trbuha

Ozljede trbuha je neki put vrlo teško procijeniti. U vrijeme pregleda znakovi koji ukazuju na ozljedu ne moraju biti odmah prisutni čak i kod značajnih ozljeda. Stoga je od velike važnosti procjena mjesta događaja i sam mehanizam nastanka ozljede.

Read more

Otrovne ribe Pauk

Paukovke (porodica Trachinidae) su najotrovnije jadranske morske ribe. U Jadranu žive četiri vrste pauka. Najzastupljeniji su pauk Bijelac (Trachinius draco) i pauk Mrkalj (Trachinius radiatus), zatim pauk Crnac (Trachinius araneus) i Žutac (Trachinius vipera).

Read more

Otrovanje gljivama

Pri trovanju najprije se pojavljuju gastrointestinalne smetnje kao gađenje, bolovi u trbuhu, povraćanje i proljev, neutaživa žeđ, suhoća usta, te bolovi u leđima, ponekad i simptomi oštećenja jetre i središnjega živčanog sustava.

Read more
Loading