Lijekovi za sedaciju, sedativi

Lijekovi za sedaciju, sedativi, postoje razni lijekovi koji se koriste za sedaciju pacijenata prije postupaka poput intubacije. Evo nekoliko uobičajeno korištenih lijekova za sedaciju:

Propofol: Propofol je često korišten intravenski sedativ koji brzo djeluje. Izaziva brzu indukciju anestezije i ima kratko trajanje djelovanja. Propofol je popularan izbor za indukciju i održavanje sedacije tijekom postupaka poput intubacije.

Midazolam: Midazolam je benzodiazepin koji ima sedativno, anksiolitičko i amnestičko (memorijsko) djelovanje. Često se koristi prije invazivnih postupaka ili za sedaciju pacijenata na intenzivnoj njezi.

Etomidat: Etomidat je intravenski sedativ često korišten za indukciju anestezije ili sedaciju prije postupaka. Ima brzo djelovanje i relativno kratko trajanje djelovanja. Etomidat može sniziti krvni tlak i uzrokovati apneju, stoga treba biti oprezan pri njegovoj uporabi.

Ketamin: Ketamin je disocijativni anestetik koji ima sedativne, analgetičke i halucinogene učinke. Koristi se u određenim situacijama gdje je potrebna brza sedacija, kao što su hitne intubacije kod traumatičnih ozljeda. Ketamin može uzrokovati povećanje krvnog tlaka i srčane frekvencije.

Fentanil: Fentanil je snažan opioidni analgetik koji se često koristi za sedaciju pacijenata prije invazivnih postupaka. Osim analgezije, fentanil također može pružiti sedaciju.

Važno je napomenuti da odluka o izboru lijeka za sedaciju ovisi o mnogim čimbenicima, uključujući medicinsko stanje pacijenta, vrstu postupka i individualne potrebe. Liječnik će uzeti ove čimbenike u obzir pri odabiru najprikladnijeg lijeka za sedaciju.

0 Comments

Submit a Comment