01. Provjerite sigurnost prije prilaska unesrećenoj osobi. Da li postoji opasnost za spašavatelje od požara, odrona, poplave, opasnih plinova i slično?

02. Provjerite svijest unesrećene osobe lagano protresajući oba ramena i istovremeno glasno i jasno pitajući: “Da li me čujete?”

03. Ako odgovara:

 • Osobu ostavite u položaju u kojem je zatečena
 • Saznajte što se dogodilo te procijenite da li trebate zvati hitnu medicinsku službu
 • Redovite provjeravajte unesrećenu osobu do dolaska pomoći

04. Ako ne odgovara ma poziv i podražaje:

 • Privucite nečiju pažnju i pozovite pomoć
 • Okrenite žrtvu na leđa
 • Otvorite dišni put, laganim zabacivanjem glave i podizanjem donje čeljusti (jednom rukom držeći na čelu, a kažiprstom i srednjim prstom druge ruke podignuti i zabaciti donju čeljust)

05. Provjerite disanje i znakove života kroz 10 sekundi

 • Držite dišni put otvorenim
 • Nagnite se licem na lice unesrećene osobe istodobno gledajući prsni koš (pratite podizanje i spuštanje prsnog koša ako je vidljivo)
 • Slušajte da li postoje šumovi koje proizvodi disanje
 • Osjetite da li postoji strujanje zraka koje bi ukazivalo da osoba diše
 • Ujedno pratite da li postoje znakovi života

06. Ako osoba diše normalno:

 • Postavite ju u stabilan bočni položaj
 • Pozovite hitnu medicinsku službu na broj 194
 • Provjeravajte redovito žrtvu do dolaska HMS-e

07. Ako ne diše normalno:

 • Pošaljite nekog da nazove hitnu medicinsku službu na broj 194
 • Obavijestite HMS o mjestu događaja sa potrebnim detaljima te o događaju koji se dogodio
 • Ukoliko ste sami, otiđite po pomoć ili nazovite, a zatim se vratite
 • Započnite kardiopulmonalnu reanimaciju

08. Započnite masažu srca

 • Razotkrite prsni koš osobe kojoj pomažete.
 • Kleknite pored tako da je rame žrtve između vaših koljena
 • Odredite položaj na prsnoj kosti za masažu (dlan jedne ruke postavite na sredinu prsnog koša što odgovara sredini donje polovice prsne kosti). Drugi dlan postavite po prvom te ispletite prste.
 • Pazite da pritisak vršite na prsnu kost a ne na rebra
 • Okomito na prsnu kost, pritiskajte prsnu kost frekvencijom 100-120 pritisaka u minuti, 5-6 cm duboko
 • Pokrete prilikom pritisaka radite iz “kukova” kako bi se manje umarali a kvaliteta masaže bila bolja
 • Nakon svake kompresije, otpustite pritisak, dozvolite da se prsni koš sam vrati u prvobitnu poziciju, ne odvajajte ruke od prsnog koša žrtve; kompresija i otpuštanje trebaju jednako trajati

09. Započnite umjetno disanje

 • Otvorite dišni put podizanjem brade s vrhovima prstiju i zabacivanjem čela.
 • Palcem i kažiprstom ruke kojom pridržavate čelo, zatvorite osobi nos, zatim normalno udahnite a onda prianjajući na pacijentova usta, upuhnite zrak.
 • Pratite podizanje i spuštanje prsnog koša.
 • Ponovite postupak umjetnog disanja

10. Nastavite masažu s umjetnim disanjem naizmjenično

 • Omjer kompresija i ventilacije 30:2
 • Ponavljajte dok ne stigna stručna hitna medicinska služba
 • Ponavljajte dok žrtva samostalno ne počne disati, dok ne primjetite znakove života
 • Sve dok se ne umorite i postanete iscrpljeni.

Kad je prisutno više spašavatelja jedan provodi masažu srca a drugi umjetno disanje te ako smo u mogućnosti trebali bi se mijenjati svake dviije minute  da sprječimo umaranje.

Ako osoba počne normalno disati ili primjetite znakove života prestanite .

Ako niste voljni raditi umjetno disanje ili sposobni radite samo masažu srca, neprekidno, frekvencijom 100-120 u minuti.

Ako se pri upuhivanju ne odigne prsni koš tada je potrebno prije slijedećeg upuhivanja provjeriti dišni put i po potrebi očistiti od stranih tijela ako  su vidljivi (pod kontrolom oka).