Preoksigenacija (7.)

Čak i tijekom pripreme pacijenta, opreme, uređaja i potrepština za pacijenta, započinjemo provoditi preoksidaciju putem maske s kisikovim spremnikom, pružajući 100% kisika tijekom tri do pet minuta prije postupka intubacije.

Pravilna preoksigenacija omogućit će nekoliko minuta apneje prije nego što dođe do hipoksije. U slučajevima hitnosti i naglog pogoršanja stanja pacijenta, preoksigenaciju se može zamijeniti primjenom osam visokokvalitetnih udaha s 100% kisikom putem maske s rezervoarnom vrećicom.

Kada je pacijent dovoljno preoksidiran, nema potrebe za prisilnom preoksidacijom prije intubacije.

Potrebno je izbjegavati ventilaciju pacijenta maskom i samonapuhavajućom vrećicom, a ovu tehniku treba koristiti samo u slučaju neuspjelih pokušaja intubacije. Ventilacija maskom i samonapuhavajućom vrećicom treba se provoditi uz primjenu pritiska na krikoidnu hrskavicu ili samo u iznimnim slučajevima kada pacijent nije u stanju samostalno disati. Pritiskanje na krikoidnu hrskavicu primjenjuje se samo na pacijentima koji su bez svijesti.

Ventilacija maskom i samonapuhavajućom vrećicom kod nepripremljenih pacijenata može dovesti do nadutosti želuca, regurgitacije i povećanog rizika od aspiracije želučanog sadržaja.

0 Comments

Submit a Comment