Prijelom je prekid kontinuiteta kosti koji nastaje djelovanjem vanjske sile, a klinički se očituje nizom varijanti. Možemo reći da je nemoguće naći dva ista prijeloma.

Prijelomi ekstremiteta mogu biti otvoreni i zatvoreni. Otvoreni prijelomi, mogu imati dijelove  kostiju koje vire iz rane ili dijelove kostiju koji su se uvukli pod kožu nakon ozljeđivanja. Oštri dijelovi kostiju mogu ozlijediti krvne žile pa je vrlo često krvarenje koje je potrebno zaustaviti i staviti pod kontrolu. To se može dogoditi u trenutku prijeloma ili naknadnim pomicanjem slomljenih kostiju.

Kao posljedica ozljeđivanja, moguće su i neurovaskularne ozljede. Zatvoreni prijelomi imaju očuvanu cjelovitost kože.

Osnovno pravilo kod ozljeda ekstremiteta koje treba primjeniti je: Obratiti pozornost na procjenu ozljeda opasnih po život. Ne dozvoliti, koliko god ozljede dramatično izgledale da odvuku pažnju spasioca sa ozljeda opasnih po život.

Prilikom procjene pacijenta i ozljeda koristiti ABCDE pristup te ovisno o početnoj procjeni i mehanizmu ozljeda donijeti odluku o daljnem pregledu i tretmanu. Razmišljate da li pristupiti primarnom ili lokalnom pregledu pacijenta.

Prilikom procjene potrebno je obratiti pažnju na:

 • mjesto prijeloma
 • pregledati sve ekstremitete
 • prije i poslije imobilizacije procijeniti puls, motoriku i senzoriku ekstremiteta
 • kod žena – osteoporoza
 • prateće bolesti i povijest bolesti
 • trauma ekstremiteta može dovesti do po život opasnog krvarenja
 • primjeniti odgovarajuću analgeziju jer ozljede ekstremiteta mogu biti izrazito bolne

Znakovi prijeloma ruke ili noge

 •  bol
 • nemogućnost pokretanja ozlijeđenog uda
 • oteklina na mjestu prijeloma – nije uvijek prisutna
 • deformitet uda – nije uvijek prisutan; ako postoji, siguran je znak prijeloma

Prijelomi kostiju općenito su vrlo bolni. Kako bi pacijentu bilo ugodnije te spriječili dodatno pogoršanje ozljeda ozlijeđeni ekstremitet treba imobilizirati.

Postupak kod ozljede ekstremiteta:

Pravilan postupak zbrinjavanja prijeloma ili iščašenja ekstremiteta smanjuje pojavu bolova, funkcionalne nesposobnosti i ozbiljnih komplikacija. Primarni postupci zbrinjavnja usmjereni su na imobilizaciju ekstremiteta i ozlijeđenog dijela korištenjem odgovarajućeg sredstva za imobilizaciju. Cilj imobilizacije je onemogućiti pomicanje ozlijeđenog dijela i slomljenih koštanih ulomaka. Živci koji uzrokuju većinu bolova kod prijeloma, alaze se u membrani koja okružuje kost. Slomljeni koštani ulomci podražuju te živce, uzrokujući vrlo jaku i uznemirujuću bol. Sprečavanjem pomicanja koštanih ulomaka ublažujemo bol, te sprječavamo daljnje oštećenje mišića, živaca i kosti.