S obzirom da je ishod preživljavanja srčanog zastoja kod djece dosta loš, izuzetno je važno prepoznati na vrijeme životnu ugroženost. Prepoznavanje znakova i simptoma ozbiljne bolesti važnije je od postavljanja dijagnoze. Uzroci srčanog zastoja nisu isti kod djece i odraslih.

Kod odraslih osoba srčani zastoj nastaje naglo, jer rad srca prestaje iznenada uz aritmiju. Srčani zastoj kod djece najčešće je posljedica hipoksije.

U načelu, bolest ili ozljeda uzrokuje primarno respiratorno ili cirkulacijsko zatajenje s posljedičnom hipoksijom i acidozom te konačno srčani zastoj.

ABCDE procjena

ABCDE procjena omogućuje brzo prepoznavanje i zbrinjavanje djece. Probleme prilikom pregleda odmah riješavamo kako na njih nailazimo. ABCDE procjena ne bi smjela trajati više od dvije minute osim ako se primjenjuju određeni postupci u rješavanju problema.

A (airway) dišni put

B (breathing) disanje

C (circulation) cirkulacija

D (disability) neurološki status

E (exposure) izloženost

Potrebno je poznavati normalne vrijednosti parametara i vitalnih znakova. Oprema mora biti prilagođena određenoj dobi djeteta, mogu se koristiti razna pomagala prilikom procjene kao što su broselowa vrpca, razni džepni pedijatrijski priručnici, aplikacije itd.

Svi algoritmi zbrinjavanja počinju procjenom mjesta događaja, sigurnosti za osoblje i pacijenta.

Moramo voditi računa o nekim osobitostima kod djece a to su:

  • visoko postavljen epiglotis (podložan opstrukciji)
  • djeca mlađa od 6 mj. dišu na nos (sekret može dovesti do respiratornog zatajenja)
  • glava je velika, odnos glave i vrata može dovesti dio opstrukcije
  • lice i usta su mali, velik jezik
  • grkljan je visoko postavljen, dišni put osjetljiviji na edeme

Prilikom procjene dišnog puta postavite s nekoliko pitanja:

  • Da li je dišni put opstruiran?
  • Da li  je dišni put ugrožen?
  • Da li je dišni put prohodan?

Dišni put treba provjeriti zbog moguće opstrukcije. stranog tijela ili povraćanog sadržaja. Što je dijete mlađe to je potrebno manje zabaciti glavu prilikom otvaranja dišnog puta. Kod dojenčeta  (dijete do 12 mj. starosti) to je neutralni položaj (postaviti podložak pod ramena) kako bi dobili “položaj njušenja”. prilikom procjene dišnog puta slušati da li se čuju kakvi zvukovi, stridor, hrkanje…

Kod sumnje na traumu dišni put se otvara potiskivanjem donje čeljusti prema naprijed i gore.