Primjena nazalnog katetera

Na nazalnom kateteru, kisik teče od 1 l/min do maksimalno 6 l/min, postižući koncentracije kisika u rasponu od 24-44%. Obično nije pogodna za nestabilne pacijente u hitnim situacijama jer visoke koncentracije kisika ne mogu biti postignute.

Oprema:

Osobna zaštitna oprema – obavezno zaštitne rukavice, te u prisutnosti kašljanja ili drugih tjelesnih tekućina, zaštitna maska i naočale. Boca s kisikom i mjeračem protoka. Nazalna sonda odgovarajuće veličine.

Postupak:

  • Primijenite osobne zaštitne mjere.
  • Provjerite količinu kisika u boci i osigurajte da je tlak unutar dopuštenih granica.
  • Predstavite se pacijentu ako to već niste učinili, objasnite razloge i postupak postavljanja nazalne sonde.
  • Spojite cijev nazalnog katetera na produžetak mjerača protoka i postavite protok između 1 l/min i 6 l/min.
  • Stavite oba produžetka u pacijentove nosnice, pazeći da su zakrivljeni prema dolje, radi udobnosti. Usmjerite cijev katetera preko pacijentovih ušiju i pričvrstite je ispod brade, a ne iza glave kako biste izbjegli stiskanje cijevi i smanjenje protoka.
  • Zabilježite sve radnje u medicinskoj dokumentaciji (vidjeti Medicinska dokumentacija).

Važno: Nemojte primjenjivati protok kisika veći od 6 l/min. Iako se općenito bolje podnosi od maske za kisik, nazalni kateter može uzrokovati nelagodu pacijentu. Važno je objasniti razlog i očekivane koristi njenog korištenja.

0 Comments

Submit a Comment