Primjena kisika s maskom s rezervoarom

Primjena kisika s maskom s rezervoarom moguće je postići koncentracije kisika u rasponu od 85-100%. Jednosmjerni ventili na maski omogućavaju pacijentu da udiše samo kisik ili plinsku smjesu iz maske, stoga je bitno potpuno napuniti rezervoar kisikom prije postavljanja. Tijekom korištenja maske, rezervoar mora biti napunjen barem do polovine, a kisik se treba primjenjivati ​​brzinom od 10-15 l/min. Izdisaj pacijenta podiže lagane plastične poklopce s bočnih rupa na maski, što omogućava izlazak izdahnutih plinova.

Oprema:

Osobna zaštitna oprema, uključujući rukavice, te, u slučaju kašljanja ili izlaganja tjelesnim tekućinama, zaštitna maska i naočale. Boca s kisikom s mjeračem protoka. Maska za kisik s rezervoarom i jednosmjernim ventilima odgovarajuće veličine (vidjeti opremu).

Postupak:

Primijenite osobne zaštitne mjere. Provjerite količinu kisika u boci i osigurajte da je tlak unutar dopuštenih granica. Predstavite se pacijentu ako to već nije učinjeno, objasnite razloge i postupak postavljanja maske za kisik. Pričvrstite cijev maske na produžetak mjerača protoka, postavite protok na 15 l/min, zatvorite dio između maske i rezervoara palcem i napunite rezervoar. Postavite masku preko usta i nosa pacijenta. Položite elastičnu traku oko glave pacijenta, iznad ušiju. Zabilježite sve radnje (vidjeti odjeljak Medicinska dokumentacija).

 

0 Comments

Submit a Comment