Opečeni bolesnici su traumatološki bolesnici i moraju biti brzo zbrinuti prema traumatološkom algoritmu! Opeklina je ozljeda nastala djelovanjem visoke temperature koja prelazi granicu tolerancije organizma (45°C).

Prosječna odrasla osoba ima 1,5 do 2 m2 kože.

Neosporno je važno poznavati sve  funkcije koje koža ima, kao što su: vodootpornost, zaštita od  infekcije, regulacija topline, osjetilne funkcije, zaštita  unutarnjih organa, sinteza vitamina D kao i stvaranje pigmenta kože. Težina opekline zavisi o temperaturi, trajanju izloženosti kože uzroku opekline, površini tijela koja je izložena, općem stanju i dobi pacijenta, prisustvu zaštitnih sredstava kao i postojanju bolesti ili drugih ozljeda.

Uzroci opeklina mogu biti:

 • plamen i vrući predmeti (combustio)
 • vruća voda i para (ambustio)
 • električna energija sa kontaktom (electrocutio)
 • električna energija bez kontakta (electrocombustio)
 • udar groma (fulguratio)
 • kemijske tvari (causoma)
 • radioaktivne tvari (radiodermatitis)

Toplina je prijenos energije s predmeta s višom temperaturom na drugi predmet s nižom temperaturom.Toplina uzrokuje: promjene na tkivu
(44°C), subdermalne opekline kod djeteta (60°C), subdermalne opekline kod odraslih (70°C) i karbonizaciju kostura (650°C). Prenosi se kondukcijom, konvekcijom ili radijacijom. Kondukcija je najčešći oblik termičkih ozljeda, koju uzrokuje direktan dodir tijela sa izvorom topline. To je prijenos topline s jednog tijela na drugo.
Radijacija je promjena kinetičke energije u elektromagnetnu energiju, koja putuje kroz prostor, dok ne naleti na zapreku (tijelo), gdje se opet promijeni u kinetičku energiju, npr. solarij, sunce …
Konvekcija je prijenos topline zračnim strujanjem (flash ozljede – zbog eksplozije …).

Prema mehanizmu nastanka, opekline možemo podijeliti na:

 • toplinsko-suhe (plamen, eksplozija)
 • toplinsko-tekuće (vruća tekućina, para)
 • kemijsko-tekuće (kiseline, lužine, organski spojevi)
 • kemijsko-suhe (prah – cement,vapno)
 • mehaničke (trenje, eksplozija)
 • električne (AC/ DC)
 • radijacijske (sunce, radar)
 • kriogene (ozebline)