Karakteristike teškog disanja kod djece

Teško disanje kod djece može biti znak različitih problema i zahtijeva pažljivu procjenu od strane zdravstvenog stručnjaka. Karakteristike teškog disanja kod djece mogu varirati ovisno o uzroku, ali mogu uključivati sljedeće:

  1. Retrakcije: Vidljive retrakcije ili povlačenje dijelova poput prsa, vrata ili međurebarnih prostora tijekom udisanja mogu ukazivati na poteškoće u disanju. Retrakcije su znak da dijete mora jače raditi kako bi udahnulo zrak.
  2. Čujno disanje: Djeca s poteškoćama u disanju mogu proizvoditi neobične zvukove tijekom disanja, poput pištanja, šištanja ili krkljanja.
  3. Brzo disanje: Djeca s poteškoćama u disanju često dišu brže nego što je normalno. Visoka stopa disanja (tahipneja) može ukazivati na to da dijete pokušava nadoknaditi smanjeni sadržaj kisika.
  4. Promjene boje kože: Poteškoće u disanju mogu uzrokovati promjene u boji kože, uključujući plavljenje usana, nosa i noktiju (cijanoza).
  5. Nemir ili tjeskoba: Djeca s teškoćama u disanju često postaju nemirna, nervozna ili tjeskobna dok se bore s problemima u disanju.
  6. Osjećaj nedostatka zraka: Dijete može osjećati da ne može udahnuti dovoljno zraka i pokazivati znakove nedostatka zraka.
  7. Kašalj: Kašalj može biti prisutan, pogotovo ako su poteškoće u disanju uzrokovane respiratornim problemima poput infekcija ili opstrukcija.
  8. Povraćanje: Poteškoće u disanju ponekad mogu biti povezane s povraćanjem ili gušenjem, što može biti ozbiljan simptom.

Važno je napomenuti da poteškoće u disanju kod djece mogu biti uzrokovane različitim faktorima, uključujući respiratorne infekcije, alergije, astmu, bronhitis, upalu pluća, opstrukcije dišnih putova i druge zdravstvene probleme. Ako primijetite teškoće u disanju kod djeteta, posebno ako su ozbiljne, važno je konzultirati pedijatra ili specijalista za dječje zdravlje radi dijagnoze i odgovarajuće skrbi.

0 Comments

Submit a Comment