Zavoj koristimo kako bi sterilnu kompresu učvrstili na rani ili za podupiranje ručnog zgloba. Osnovni princip je da se zavoj mora protezati dovoljno izvan mjesta ozljede radi postizanja dovoljnog pritiska.

Postupak postavljanja zavoja šake:

  • Rep zavoja postavite na unutarnjoj strani zapešća  i to pri bazi palca, te napravite dva namotaja zavoja oko zapešća kako bi učvrstili početak zavoja.
  • Šaku previjamo tako da zavoj motamo dijagonalno preko nadlanice do nokta malog prsta pa preko prstiju.
  • Motamo zavoj dijagonalno preko nadlanice do vanjske strane šake. Dovedimo zavoj do zapešća pa zatim tu dijagonalu ponavljamo dok je potrebno.
  • Premotavamo “osmicama” i to tako da svakim novim namotajem pokrimo 2/3 starog namotaja.
  • Kad završavamo zavoj, opet namotamo dva namotaja oko zapešća, zavežemo ili fiksiramo ljepljivom trakom.
  • Nakon previjanja, provjerite cirkulaciju. Ako je potrebno odmotajte, pa ponovite dok se ne uspostavi prokrvljenost.