Zavoj možemo koristiti kod raznih uganuća i istegnuća, pa ga koristimo kako bi učvrtili ozlijeđeno tkivo. Zavoj se premata u “osmicama” a ne standardnim namotajima koje uobičajeno koristimo.

Pravilno postavljen zavoj mora biti podjednako raspoređen s obje strane zgloba dovoljno daleko kako bi postigli ravnomjeran pritisak. Lagano savinite zglob koji zamatate zavojem.

Postupak postavljanja zavoja na lakat ili koljeno:

  • Ozlijeđeni ekstremitet postavite  i poduprite u položaju koji je ugodan za ozlijeđenu osobu, lagano savijenog.
  • Na unutarnju stranu zgloba postavite rep zavoj, namotajte zavoj kako bi učvrtili rep zavoja.
  • Na unutarnju stranu ekstremiteta, neposredno iznad zgloba postavite zavoj i namotajte oko ekstremiteta tako da pokrijete gornji dio zavoja koji smo namotali odmah na početku.
  • Motamo zavoj od unutarnje strane sve do neposredno ispod zgloba. Zatim napravimo jedan dijagonalni namotaj ispod zgloba kako bi pokrili donju polovicu prethodno namotanog dijela ravnog zavoja.
  • Stavljamo dijagonalno zavoj iznad i ispod zgloba “osmicama” povećavajući zamotano područje i prekrivajući prethodni namotaj za 2/3.
  • Zavoj zgloba završavamo s dva ravna namotaja te potom učvrstimo kraj zavoja.
  • Provjerite cirkulaciju ekstremiteta nakon zamatanja. Ako je potrebno, odmotajte ga i ponovo namotajmo kako bi imali očuvanu cirkulaciju ekstremiteta.