Nakon što je pacijent sediran, potrebno je primijeniti pritisak na krikoidnu hrskavicu (Sellickov postupak ili manevar) koji pritišće krikoidnu hrskavicu čvrsto uz jednjak čime smanjuje vjerojatnost regurgitacije.

Sellickov postupak dobio je naziv po anesteziologu Brianu Arthuru Sellicku koji je 1961. godine objavio rad o primjeni pritiska na krikoidnu hrskavicu kod hitnih pacijenata koji nisu natašte. Od tada je Sellickov postupak standardni postupak koji se primjenjuje u RSI-u.

Nakon što se primjeni, daje se relaksans i pacijent se intubira. U slučaju da intubacija nije bila uspješna, pa je potrebna ventilacija maskom i samoširećim balonom pritisak se ne pušta sve dok dišni put ne bude osiguran.