Zakoni

1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN, 150/08)

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN, 155/09)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN, 71/10)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 139/10)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 22/11)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 84/11)
Uredba o izmjeni i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 154/11)
Zakon o izmjeni i dopunama Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 12/12)
Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4633/2010 od 6. ožujka 2011. (NN 35/12)
Zakon o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 70/12)
Uredba o izmjeni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 144/12)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 82/13)

Uredba o izmjeni i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 159/13)
Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2665/2009 i U-I-3118/2011 od 30 siječnja 2014. (NN 22/14)
Uredba o izmjenama i dopuni Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 154/14)

2. Zakon o liječništvu (NN, 121/03)

Zakon o dopunama Zakona o liječništvu (NN 117/08)

3. Zakon o sestrinstvu (NN, 121/03)

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu (NN, 117/08)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sestrinstvu (NN 57/11)

4. Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN, 169/04)

Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-4892/2004 i U-I-3490/2006 od 12. Ožujka 2008. (NN 37/08)

5. Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 124/11)

6. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (NN, 67/08)

Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-3084/2008, U-I-3419/2009 od 7. travnja 2010. (NN 48/10)
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sigurnosti prometa na cestama (74/11)
Zakon o izmjenama i dopunama zakona o sigurnosti prometa na cestama (NN, 80/13) 

7. Zakon o Hrvatskom Crvenom križu (NN, 71/10)