Intubacija u brzom slijedu je postupak koji zahtijeva određeno vrijeme za pripremu i primjenu. U prilogu se nalazi algoritam postupaka s vremenski slijedom.

Vremenski slijed RSI postupaka