Džepna maska je pomagalo koje koristimo prilikom kardio pulmonalne reanimacije ako nije dostupna oprema za napredno održavanje dišnog puta. Idealna je, kada je koristi nemedicinsko osoblje, tj. laici. Maska je prozirna kako bi se vidjeli povraćani sadržaj i krv ako su prisutni. Na sebi može imati dodatni priključak preko kojeg spajamo kisik kako bi povećali isporučenu koncentraciju kisika pacijentu.

U slučaju da maska na sebi nema dodatni priključak za kisik spasioc može sebi postaviti nazalni kateter i time povećati koncentraciju kisika ili taj kateter postaviti ispod maske ali pazeći da maska dobro prione na pacijenta.

upotreba džepne maske  upotreba džepne maske

Preporučena tehnika je korištenje dvije ruke kako bi se dobro obuhvatila maska palcima i kažiprstima a drugim prstima se podigne donja čeljust te se time otvori dišni put. Najbolje da se prilikom ove tehnike nalazite iznad glave pacijenta.

Ako sumnjate na ozljedu vratne kralježnice, ne zabacujte glavu i vrat već održavajte neutralni položaj.

Otvorite bocu s kisikom i spojite na masku ili kateter postavite ispod maske.

Prilikom upuhivanja održavajte dišni put otvorenim, da sprječite napuhivanje želuca koje može dovesti do povraćanja. Do napuhivanja želuca može dovesti i previsoki tlak upuhivanja. Kao posljedica napuhivanja želuca povećava se rizik od regurgitacije želučanog sadržaja i plućne aspiracije. Tijekom kardio pulmonalne reanimacije s nezaštićenim dišnim putom, nakon svake serije od 30 kompresija isporučite dva pravilna udaha preko maske.