Prilikom transporta pacijenta u vozilu hitne medicinske pomoći posebnu pažnju treba posvetiti pravilnom transportnom položaju. Transportni položaj će ovisiti o pacijentovoj bolesti ili ozljedi, pacijentovom stanju i potrebama. Pacijent mora biti u potpunosti zbrinut, a prije početka transporta stabiliziran i osiguran na transportnim nosilima.

Položaj pacijenta može biti aktivan i prisilan. Aktivan položaj zauzima sam pacijent u kojem se najbolje osjeća a bolesti i ozljede to dopuštaju. Prisilan položaj u vozilu hitne medicinske pomoći određuje pacijentovo trenutno stanje i ozljede a sam položaj treba olakšavati tegobe i sprječiti pogoršanje bolesti ili ozljede.

 POLUSJEDEĆI POLOŽAJ

Polusjedeći položaj postižemo podizanjem uzglavlja za 45°. Pacijent se postavlja u ovaj položaj kod ozljeda prsnog koša. Inače je to najčešći aktivni  položaj koji pacijenti zauzimaju u kolima hitne pomoći tijekom transporta.

LEŽEĆI POLOŽAJ „ u liniji”

Pacijenta se postavlja u ovaj položaj kod ozljede ili sumnje na ozljedu  kralježnice. Najčešće je onda to imobilizacija na dugoj dasci.

FOWLEROV POLOŽAJ

U Fowlerov položaj se postavljaju pacijenti s bolovima i ozljedama trbuha, kako bi se opustila trbušna muskulatura. To je polusjedeći položaj s uzdignutim uzglavljem za 45° i i nogama savijenim u koljenima.

ORTOPNOIČAN POLOŽAJ

Pacijent postavljen u transportni položaj na nosilima gdje je uzglavlje maksimalno podignuto pod kutem od 90°.U taj položaj se postavljaju pacijenti s vrlo otežanim disanjem.

 TRANDELEBURGOV POLOŽAJ

Položaj pacijenta je ležeći, tako da je gornji dio tijela spušten niže u odnosu na donje ekstremitete. Indiciran je kod pacijenata s niskim tlakom, koji su kolabirali te kod pacijenta koji su u hipovolemičkom šoku. Položaj se napravi podizanjem podnožja i spuštanjem uzglavlja.

AUTOTRANSFUZIJSKI POLOŽAJ

Sličan je Trandeleburgovom položaju..Glava i gornji dio tijela ostaju u ravnini a donji ekstremiteti se podižu za oko 40-50°. Indikacije za položaj su iste kao i za Trandeleburgov položaj.

BOČNI POLOŽAJ

U taj položaj se postavljaju pacijenti koji su bez svijesti ali dišu. Položaj treba biti stabilan, održavati prohodnost dišnog puta i spriječiti aspiraciju želučanog sadržaja. Bolesnik se najprije smjesti na ravnu podlogu i to na leđima s ispruženim nogama i rukama uz tijelo.Ruka bliže nama savija se u laktu i postavlja pod pravim kutom prema gore. Druga ruka hvata se za dlan i prislanja na obraz bliže nama. te drži prislonjena sve dok se bolesnik ne okrene. Slobodnom rukom hvatamo koljeno udaljenije noge te ga podižemo dok stopalo noge koje podižemo ne dođe u razinu s koljenom druge noge. Tada istovremeno potiskujemo ruku na obrazu prema naprijed i dolje te povlačimo koljeno prema nama. Nakon toga savinutu nogu postavljamo pod pravi kut u kuku i koljenu a glavu lagano zabacimo i otvorimo dišni put.