Kao i kod stranog tijela u uhu, strano tijelo u nosu često se dešava kod najmlađe skupine. Djeca u igri mogu ugurati razne predmete u nos, začepiti nos, ako je predmet oštar dovesti do ozljeda, krvarenja i oštećenja tkiva a posljedično tome može doći ido infekcija.

NEMOJTE POKUŠAVATI IZVADITI STRANO TIJELO IZ NOSA. Možete strano tijelo gurnuti dublje u dišni put i dovesti do ozbiljnih komplikacija. Smirite osobu sa stranim tijelo u nosu. Savjetujte da ne “kopa” nos jer strano tijelo može biti potisnuti dublje.

Potražite liječničku pomoć u bolnici kako bi stručna osoba izvadila strano tijelo.

Kako prepoznati strano tijelo u nosu:

oteknuće nosa

teško ili zvučno disanje

krvarenje uslijed ozljede oštrim predmetom

smrdljiv ili sukrvav iscjedak ako se predmet nalazi duže u nosu