U slučaju da ste dobili drugog operatera, zatražite da vas prespoji hitnoj medicinskoj službi gdje će vam  postaviti nekoliko pitanja:

  1. Gdje je potrebna pomoć hitne medicinske službe?
  2. Što se dogodilo?
  3. S kojeg telefonskog broja pozivate?
  4. Kome je potrebna pomoć?
  5. Koliko osoba treba medicinsku pomoć?
  6. Da li je osoba pri svijesti?
  7. Da li osoba diše?
  8. Ime i prezime osobe za koju zovete?
  9. Vaše ime i prezime?

ZAPAMTITE! Odgovorite na pitanja medicinskog dispečera jer su neophodna kako bi brzo dobili pomoć koja vam je neophodna.

IZVADAK IZ LETKA HITNA MEDICINSKA SLUŽBA

Letak pripremio: ZAVOD ZA HITNU MEDICINU