Standard medicinske opreme, medicinskih uređaja i pribora za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine
Standard vozila i vanjskog izgleda vozila za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine
Standard vozila i vanjskog izgleda vozila za obavljanje djelatnosti izvanbolničke hitne medicine
Standard zaštitne radne odjeće, obuće i osobne zaštitne opreme radnika u djelatnosti izvanbolničke hitne medicine
Standard medicinske opreme medicinskih uređaja i pribora za obavljanje bolničke hitne medicine
Edukacijski programi u izvanbolničkoj hitnoj medicini
Edukacijski program osnovnih edukacijskih vježbi za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine
Standard osposobljavanja nacionalnih instruktora
Standard osnovnog treninga za djelatnike zurnih sluzbi
Edukacijski program osnovnih edukacijskih vježbi za radnike koji provode trijažu u djelatnosti hitne medicine