Utapanje može nastati iz više razloga. To su : iznenadni srčani zastoj, opstrukcija dišnog puta (najčešće zbog ulaska vode u dišne putove), uranjanje u hladnu vodu itd. Osobi koja se utapala uvijek je potrebno pozvati hitnu medicinsku pomoć na tel. 194 ili 112.

POSTUPAK

Osobu koja se utapala, polegnite na pokrivač ili kaput. Postavite njegovu glavu tako da bude niže od ostalih dijelova tijela i to tako da se voda može cijediti iz usta. Time sprječavate moguću aspiraciju vode u dišne putove.ako je moguće zamijenite mokru odjeću suhom., pokrivačima ili kaputom te drugim dijelovima odjeće.

Ako je osoba potpuno pri svijesti možete joj dati da popije neki topli napitak. Vodite računa o tome da sprječite hipotermiju.

Cijelo vrijeme je potrebno nadzirati osobu te  pratiti vitalne znakove do dolaska hitne pomoći

  • Provjera svijesti
  • Provjera dišnog puta
  • Provjera disanja
  • Provjera cirkulacije

Ako osoba ne reagira, izgubi svijest te nema znakova života potrebno je sprovesti algoritam osnovnih postupaka održavanja života. (BLS). Obavezno ako već niste, pozovite hitnu medicinsku pomoć.