Prilikom svakog srčanog zastoja vrlo je važno razmotriti i pokušati otkriti uzrok nastalom stanju pacijenta te ukoliko je potrebno, pristupiti i posebnom načinu liječenja. Podijeljeni su u dvije skupine 4 H i 4 T, prema njihovim početnim slovima.

HIPOKSIJA

Rizik od hipoksije možemo smanjiti primjerenom ventilacijom i osiguranim dišnim putem. Prilikom srčanog zastoja osigurati dišni put možete putem endotrahealne intubacije ili postavljanjem I-gel maske, provođenjem pravilne ventilacije pluća p0moću samoširećeg balona spojenog na 100% kisik, ili mehaničke ventilacije. Pravilni položaj endotrahealnog tubusa i primjerenost ventilacije možete provjeriti kapnometrijom, te auskultacijom prsnog koša obostrano i adekvatnim podizanjem prsnog koša tijekom ventilacije.

HIPOVOLEMIJA

Električna aktivnst bez pulsa uzrokovana hipovolemijom često je posljedica velikih krvarenja. Obično krvarenja nastaju uslijed traume, kod krvarenja iz probavnog sustava ili rupture aneurizme. Intravaskularni volumen treba što prije nadoknaditi a krvarenje ako je vidljivo odmah zaustaviti. Pacijenta treba što prije transportirati u bolnicu, pravilnom transportnom položaju, kako bi krvarenje što prije bilo zaustavljeno, u kirurškoj sali i pacijent bio konačno zbrinut.

HIPERKALIJEMIJA, HIPOKALIJEMIJA, HIPOKALCIJEMIJA, ACIDOZA I DRUGI METABOLIČKI POREMEĆAJI

Ovi uzroci mogu se otkriti biokemijskim testovima ili posumnjati na njih prilikom uzimanja anamneze, ali je malo vjerojatno da će biti otkriveni na terenu.

HIPOTERMIJA

Na hipotermiju treba posumnjati kod utapanja ili pada u hladnu vodu, tj. u svim prilikama gdje je mogući gubitak topline. Vrlo je važna procjena hipotermije, uzrok i pravilni postupak, vidi postupak kod hipotermije.

TENZIJSKI PNEUMOTORAKS

Tenzijski pneumotoraks može biti uzrok PEA-e a može biti i komplikacija uslijed postavljanja centralnog venskog katetera. NA temelju kliničke slike postaviti ćemo dijagnozu. Vrlo brzo je potrebno izvršiti dekompresiju tenzijskog pneumotoraksa.

TAMPONADA SRCA

Tamponadu srca je teško prepoznati i dijagnosticirati (visoki venski tlak, hipotenzija, distendirane vratne vene) jer znaci nestaju kada dođe do srčanog zastoja. Ukoliko imamo probojnu ozljedu prsnog koša, nakon toga je došlo do aresta možemo posumnjati na tamponadu srca.  Hitni transport u bolnicu je vrlo važan jer perikardiocenteza ili torakotomija obično se ne izvodi na terenu.

TOKSIČNE TVARI

Prilikom trovanja trebamo koristiti antidote ako su dostupni, a ako nisu provodite napredne mjere održavanja života i pacijenta hitno prevezite u bolnicu.

TROMBOZA (PLUĆNA ILI KORONARNA TROMBOZA)

Najčešći uzrok aresta je masivna plućna embolija ali ju je teško postaviti kad je već nastupio srčani zastoj. Treba razmotriti  hitnu primjenu trombolitika ako se sumjna na tromboemboliju.