mjerenje tlaka 2Krvni tlak je sila kojom krv tlači stijenke krvne žile, te se najčešće mjeri arterijski krvni tlak (sistolički krvni tlak – u vrijeme izbacivanja krvi iz lijeve klijetke srca i dijastolički krvni tlak – u vrijeme punjenja lijeve klijetke srca iz pretklijetke). Različiti čimbenici mogu utjecati na vrijednosti tlaka, kao što su dob bolesnika, spol, aktivnost bolesnika te doba dana kada se mjeri krvni tlak.

Osim toga  ovisi i o količini krvi koja se nalazi u krvnom optoku, radu srca i samoj elastičnosti krvnih žila.

Normalni krvni tlak ovisi o dobi bolesnika:

do jedne godine starosti     RR 95/65 mmHg

06 – 09 godina starosti        RR 100/65 mmHg

10 – 13 godina starosti        RR 110/65 mmHg

14 – 17 godina starosti        RR 120/80 mmHg

18 godina na više                RR 120/80 – 150/95 mmHg

Hipertenzija je stanje povišenog krvnog tlaka (sistoličkog i/ili dijastoličkog krvnog tlaka).

Od opreme za mjerenje krvnog tlaka potrebno je imati tlakomjer i stetoskop. Najčešće mjerimo krvni tlak na brahijalnoj arteriji, tlakomjerom na živu. Tlakomjer treba biti ispravan, redovito servisiran i testiran.

Prije mjerenja treba provjeriti da li je ventil manometra ispravan i da li se gornja razina žive nalazi na nuli. Ako mjerimo tlak djeci trebali bi koristiti manžetu za pedijatrijske bolesnike.

POSTUPAK mjerenja krvnog tlaka:

Bolesniku treba objasniti postupak, te treba mirovati barem pet minuta prije postupka mjerenja

Ekstremitet na kojem ćemo tlak mjeriti trebamo osloboditi od odjeće, ruka treba biti ispružena u laktu s opuštenim prstima i dlanom okrenutim prema gore.

Bolesnik se treba nalaziti u udobnom položaju.

Manžetu tlakomjera postavljamo na ruku i obavijamo tako da se nalazi 2-3 cm iznad lakta.

Palpiramo brahijalnu arteriju i na mjestu gdje opipamo puls postavimo membranu stetoskopa tako da prione na kožu bolesnika u potpunosti.

Uz zatvoreni ventil napušemo manžetu tlakomjera sve dok se čuje puls.

Zatim polako otpuštamo ventil na manžeti tlakomjera dok ne opazimo zvuk pulsa te dobijemo gornju vrijednost tlaka (sistolički)

Nastavimo otpuštanje dok puls ne nestane te zabilježimo donju vrijednost tlaka (dijastolički).

Ispraznimo manžetu u potpunosti i zabilježimo vrijednosti.

Mjerenje krvnog tlaka palpacijom

Neki put nije moguće čuti puls zbog buke ili nekog drugog razloga te tada možemo tlak izmjeriti palpacijom. Palpirani tlak je obično niži nego tlak izmjeren auskultacijom pa je potrebno što prije tlak izmjeriti i auskultacijom.

Početni dio postupka je isti kao i kod mjerenja tlaka auskultacijom. Nađemo pls na brahijalnoj arteriji , te napuhujemo manžetu dok puls ne nestane. Tada polako otpuštamo ventil tlakomjera dok se puls opet ne pojavi i te smo time dobili vrijednosti sistoličkog tlaka. Ovom metodom ne možemo dobiti vrijednosti dijastoličkog tlaka. Dobivenu vrijednost potrebno je dokumentirati.