Intubacija u brzom slijedu je tehnika zbrinjavanja dišnog puta  koja može imati vrlo ozbiljne posljedice po pacijenta, pa je stoga potrebno napraviti procjenu rizika zbrinjavanja mogućeg otežanog dišnog puta ili otežane ventilacije maskom i samoširećim balonom.

Procjena rizika uključuje pregled glave, vrata, nosa, grla i prsnog koša. Otežanu intubaciju možemo očekivati kod pacijenata s bradom ili dlakama na licu, kod pacijenata s kratkim i debelim vratom, morbidno pretilih pacijenata, pacijenata s ozljedama lica i vrata, pacijenata s imobiliziranom vratnom kralježnicom, ako postoje oštećeni zubi, genetske anomalije ili deformacije, epiglotitis, opekline dišnog puta, ako pacijent ima usko lice, operiranu štitnjaču ili ako postoji opstrukcija dišnog puta.

Prilikom procjene rizika od neuspješne intubacije pregleda može se pretpostaviti mogućnost otežane intubacije. Ako pacijent ima anatomske deformacije lica i dišnog sustava uslijed kirurških operacija i zračenja, ako ima ožiljke na prsima, vratu, licu ili opekline također je za pretpostaviti otežano zbrinjavanje dišnog puta. Problemi se mogu očekivati kod vješanja, „crush“ ozljeda, probojnih ozljeda, ozljeda mekih tkiva i razderotina, tumora, apscesa i prisutnih hematoma.

Kako bi se predvidjela otežana intubacija i općenito otežano napredno zbrinjavanje dišnog puta prilikom vanjskog pregleda pacijenta gleda se širina usta tehnikom 3-3-2 (u usta mora stati širina tri prsta, između sjekutića te od vrha do dna a jezik mora biti normalne veličine), od vrha brade do hioidne kosti mora biti također razmak od tri prsta a razmak od tireoidne hrskavice do hioidne kosti mora biti dva prsta. Intubacija će biti otežana ukoliko je razmak manji od ovih dimenzija (3-3-2).

Mallampatijeva klasifikacija dovodi veličinu jezika u odnos prema veličini farinksa [14]. Da bi ovaj test proveo, pacijent treba sjediti s glavom u neutralnom položaju, otvorenih usta s maksimalno ispruženim jezikom. Daljna klasifikacija se utvrđuje prema vidljivim strukturama farinksa:

  • I klasa – vidljivo je meko nepce, grlo, uvula te prednji i stražnji nepčani luk
  • II klasa – vidljivo je meko nepce, grlo i uvula
  • III klasa – vidljivo je meko nepce i baza uvule
  • IV klasa – meko nepce nije vidljivo
Klasifikacija može biti različita ako pacijent sjedi, odnosno leži. Ako pacijent nešto govori za vrijeme pregleda to može lažno poboljšati izgled.

Ako je prema laringoskopskom pregledu, III ili IV stupanj, bilo bi dobro da se preispitaju tehnike zbrinjavanja dišnog puta [6].

U slučaju sumnje na ozljedu vratne kralježnice, kada je pacijent imobiliziran ovratnikom i imobilizacijskim sredstvom za ograničavanje pokretljivosti cijele kralježnice, treba očekivati otežanu intubaciju.

Da bi se pacijent intubirao, u pravilu je potrebno istegnuti vrat za 35º a ponekad i više. Kada nije moguće intubirati pacijenta, preporuča se pritisnuti krikoidnu hrskavicu ili primjeniti BURP manevar za bolju vizualizaciju prilikom intubacije ako ovratnik nije skinut ili barem otvoren. Primjena Sellickovog hvata ili BURP-a može dovesti do pomicanje nestabilnog segmenta kralježnice.

Opstrukcija dišnog puta, uzrokovana tumorima, ozljedama, stranim tijelom ili opeklinama otežati će ili u potpunosti onemogućiti napredno zbrinjavanje dišnog puta intubacijom.

Odluka o naprednoj tehnici zbrinjavanja dišnog puta donosi se na osnovu pregleda pacijenta i procjene rizika mogućnosti neuspješne intubacije ili otežane ventilacije maskom i samoširećim balonom.