Primjena medicinskog kisika zahtijeva nekoliko radnji prije same upotrebe. Boce kisika mogu biti prijenosne (zapremnine 3 litre) te se takve vrlo često koriste u izvanbolničkoj hitnoj službi. Osim toga u vozilima hitne medicinske službe imamo veće boce (10 litara) koje su fiksirane za stijenku vozila a spajaju su na središnju opskrbu. To je vrlo bitno jer pri dugim transportima male prijenosne boce ne bi bile dovoljne. Posebnim konektorima (npr. prijenosni mehanički ventilator) tako spajamo na središnju opskrbu i time omogućujemo nesmetanu ventilaciju do bolnice.
Boce mogu biti od različitog materijala; aluminijske, čelične i boce od kevlara. Zavisno od materijala s kojim su napravljene pune se različito ovisno o atestu. Obično se punjenje vrši do polovice vrijednosti na koju su atestirane. Boce dolaze različitih zapremnina i prema tome se pune. Aluminjske boce su lagane i primjenjenije su za hitnu medicinsku pomoć.Tlak u bocama izražava se u barima ili Kpa (1 bar = 100 Kpa).
Količina kisika koji imamo u bocama može se izračunati pomoću formule tako da pomnožimo tlak s zapremninom i dobivena količina je u litrama.
Osim same boce, u opremi se nalazi regulator protoka, redukcijski ventil s manometrom a u novije vrijeme s bocama dolazi i pin indeks kao sigurnosni sustav. Dobro je u vozilu imati i rezervnu prijenosnu bocu.
Prilikom korištenja medicinskog kisika potrebno je provoditi sigurne mjere zaštite. Nepravilno korištenje može dovesti do eksplozije. Bocama se ne smije rukovati prljavim  i masnim rukama, ne smije se koristiti metalni ključevi prilikom otvaranja boce jer mogu dovesti do iskrenja. Primena kisika, ako dišni put nije osiguran endotrahealnim tubusom, za vrijeme defibrilacije nije preporučljiva. Ako se pacijent ventilira pomoću maske i samoširećeg balona smatramo da dišni put nije osiguran te prilikom defibrilacije treba isključiti dovod kisika ili dovoljno odmaknuti.
Razlikujemo dva sustava za mjerenje protoka kisika:
Bourdon sustav – obično se koristi na prijenosnim sustavima jer može raditi u bilo kojem položaju, ali obično pokazuje manje vrijednosti protoka.
Thorpe sustav – primjenjuje se u fiksnim sustavima jer mora stajati okomito, mjerač protoka sadrži kuglicu koja se nalazi u plastičnom cilindru.
Prije upotrebe bocu i cijeli sustav treba pregledati od oštećenja i testirati rad.
Nakon punjenja, boce su obično označene trakom tvrtke koji ju je punio i testirao. Tu traku treba ukloniti. Pazite na mjere sigurnosti prilikom spajanja sustava.
Prilikom postavljanja sustava na bocu budite pažljivi. Rukama zategnite vijak. Provjerite bocu i količinu kisika otvarajući glavni ventil na boci. Izaberite protok koji želite i način primjene kisika.