primjenakisika 10Primjena kisika pomoću nazalnog katetera omogućuje isporuku kisika pacijentu u niskim koncetracijama (24-44%). Na ovaj način, kisik primjenjujemo kod pacijenata koji imaju subjektivni osjećaj gušenja prilikom postavljene maske sa spremnikom za kisik. Ako pacijent ima mučninu ili povraća, kod pacijenata s kroničnom obstruktivnom bolešću pluća ovaj način može biti indiciran.

Prije upotrebe treba provjeriti ispravnost boce s kisikom i cijelog sustava provodeći sigurnosne mjere, te tlak u boci.

Kod ovakvog postupka, neophodno je sugerirati pacijentu da diše na nos kako bi mu mogao biti isporučen kisik. količina kisika koju podešavamo na regulatoru protoka trebala bi biti od 1 – 6 litara u minuti.

primjenakisika 1

Otvorite ventil protoka kisika na boci. Kratkim otvaranjem ventila spriječavate ulazak prašine i nečistoće u regulator protoka, pa kao posljedice njegovog začepljenja. Provjerite regulator protoka i tlak u boci. Spojite cijev nosnog katetera pomoću cijevi sa sustavom.

Otvorite ventil na boci te omogućite protok kisika na 1 -6 litara u minuti. Zatim postavite oba nastavka nosnog katetera u nos pacijenta (svaki nastavak u jednu nosnicu). Cijev katetera postavite oko ušiju pacijenta a dio katetera ispod brade stisnite kliznom petljom kako bi ga fiksirali . Da bi imalo efekta, pacijent mora disati na nos, te ga upozorite da diše normalno.