Već za vrijeme pripreme pacijenta, opreme, uređaja i pribora pacijenta počinjemo provoditi preoksigenaciju putem maske sa spremnikom za kisik dajući 100% kisik od tri do pet minuta prije postupka intubacije.

Pravilna preoksigenacija će omogućiti nekoliko minuta apneje prije nego što će doći do hipoksije. U slučaju hitnoće i naglog pogoršanja stanja pacijenta možemo preoksigenaciju zamijeniti s udisanjem osam kvalitetnih udisaja 100% kisika preko maske sa spremnikom.

Kada se pacijent pravilno preoksigenira, nema potrebe za forsiranom preoksigenacijom prije intubacije.

Potrebno je izbjegavati ventilaciju pacijenta maskom i samoširećim balonom, te ćemo tu tehniku koristiti samo kod neuspješnog pokušaja intubacije. Pacijenta je potrebno ventilirati maskom i samoširećim balonom uz pritisak na krikoidnu hrskavicu ili u iznimnim slučajevima kada se pacijent ne ventilira samostalno. Krikoidni pritisak primjenjujemo samo kod pacijenata koji nisu pri svijesti.

Ventilacija maskom i samoširećim balonom kod nepripremljenih pacijenata može dovesti do distenzije želuca, regurgitacije i povećanog rizika od aspiracije želučanog sadržaja.