Pacemakeri proizvedeni nakon 1964. godine imaju ugrađenu unutarnju zaštitu kako bi se smanjilo oštećenje pacemakera na najmanju moguću mjeru prilikom defibrilacije. Unatoč zaštiti može doći do oštećenja. Najčešća oštećenja uključuju nemogućnost pražnjenja, nepravilno senzoriranje, reprogramiranje i endokardijalne opekline koje mogu povećati prag stimulacije ili u potpunosti onemogućiti stimulaciju.

Zato je potrebno obratiti pozornost kod postavljanja elektroda za defibrilaciju kako bi bile postavljene što dalje od pulsnog generatora. Pri anterolateralnom položaju, koji je obično uobičajen, dolazi do oštećenja pacemakera zbog smjera pružanja energije. Kod anteroposteriornog položaja elektroda, energija se isporučuje okomito na smjer senzora pacemakera, što smanjuje oštećenja i mogućnost kvara.

Prilagođavanje energije nije potrebno, već koristimo najniže energije koje su potrebne. Nakon defibrilacije uvijek je potrebno provjeriti rad pulsnog generatora.

U slučaju da pacijent ima privremeni pacemaker priključen na vanjski generator, potrebno ga je isključiti ili odvojiti. Pročitajte upute za svaki uređaj posebno ako su dostupne.