oxylogOxylog 2000 plus je vremenski-cikliran, volumenom kontroliran mehanički ventilator koji se primjenjuje u hitnim slučajevima ili transportu pacijenata a pruža široki raspon respiracijske potpore, od potpune do minimalne respiratorne potpore.

Upotrebljava se u vanjskom ili unutarnjem okruženju u zbrinjavanju hitnih pacijenata, u sekundarnim transportima od vozila do letjelica uključujući i helikoptere, u odjelima hitne medicinske službe, prilikom premještaja unutar bolnice ili sobama za oporavak.

 

PREDNJA PLOČA SA SVIM OPCIJAMA

ventilator

A   Zaslon sa zaslonskim opcijama za specifičnu primjenu

B   Tipka Alarms (Alarmi) za postavljanje i prikaz granica alarma

C   Settings (postavke) za postavljanje ostalih parametara ventilacije na zaslonu

D   Tipka za mod ventilacije VC-CMV /VC-AC

E    Tipka za mod ventilacije VC-SIMV (PS)

F   Tipka za mod ventilacije SpnCPAP (PS)

G   Crvena i žuta svjetla (LED) kao indikatori alarma

H   Tipka za isključivanje tona alarma na dvije minute

I   Tipka Alarm reset (Reset alarma) za potvrđivanje poruka alarma

J   Tipka Start / Standby

K   Prikaz simbola za električno napajanje / Status napunjenosti unutarnje baterije / Priključeno mrežno električno napajanje

L   Središnji rotacijski gumb za odabir / postavljanje i njihovo potvrđivanje

M   Kontrolni gumb za postavljanje O2 Air Mix ili 100% O2 FiO2

N   Kontrolni gumb za postavljanje maksimalnog inspiracijskog tlaka PMAX

O   Kontrolni gumb za postavljanje ventilacijske frekvencije respiracije RR

P   Kontrolni gumb za postavljanje tidalnog volumena (VT)

Q   Tipka Values (vrijednosti) za odabir prikazanih mjernih vrijednosti

R   Tipka Values (vrijednosti) za odabir prikazanih mjernih MVe ili VTe vrijednosti

Raspoloživi modaliteti ventilacije Oxylog 2000 Plus

  • VC-CMV / VC-AC  Volumno kontrolirana / Volumno kontrolirana zadana ventilacija /// Volumno kontrolirana / Asistirana ventilacija s PEEP-om
  • VC-SIMV (PS) Volumno kontrolirana – Sinkronizirana intermitentna zadana ventilacija s Peep-om (opcija-potpora tlakom), postupak kod odvikavanja pacijenata od ventilatora nakon što su počeli spontano disati
  • SpnCPAP (PS) Spontano disanje s kontinuiranim pozitivnim tlakom u dišnom putu
  • U modu SpnCPAP raspoloživa su dva modaliteta: Apnea ventilacija automatsko prebacivanje na volumno kontroliranu zadanu ventilaciju ako spontano disanje prestane i NIV (neinvazivna ventilacija) ventilacija pomoću maske za pacijente koji dišu spontano s kompenzacijom propuštanja.

 

pdfDžepni vodič Oxylog 2000 Plus

pdfOxylog 2000 plus brošura

pdfNeinvazivna mehanička ventilacija