Strano tijelo u dišnom putu kod djece događa se vrlo često. Obično dolazi do opstrukcije za vrijeme hranjenja ili igre. Na opstrukciju dišnog puta možemo posumnjati ako smo bili svjedok događaja, ako iznenada dođe do pojave simptoma kao što su kašalj, gušenje ili nagon na povraćanje.

U takvoj situaciji najbolje je dijete poticati na kašalj jer je spontani učinkoviti kašalj djelotvorniji od bilo kojeg postupka. Prema tome, ako dijete može kašljati i govoriti, ako može plakati ili udahnuti prije kašlja te u potpunosti reagira, treba ga poticati na kašalj kako bi izbacilo strano tijelo. Dijete treba stalno nadzirati i pratiti kako ne bi došlo do pogoršanja stanja.

Ako kašalj nije učinkovit treba posumnjati da se radi o težoj opstrukciji dišnog puta. Dijete ne može govoriti ni kašljati, ne može plakati, postaje cijanotično (plava boja kože) i dolazi do smanjenja razine svijesti. Tada treba procijeniti svijest dijeteta i pozvati hitnu medicinsku pomoć.

Postupci: udarci u leđa između lopatica kod dojenčadi, te pritisci na sternum. U oba postupka potrebno je rukom kojom pridržavamo dijete ujedno i održavati otvoreni dišni put, kažipstom i palcem za koštani dio donje vilice.

Ako je dijete pri svijesti a kašalj  neučinkovit trebamo primjeniti udarce u leđa između lopatica. Udarci u leđa primjenjuju se do pet puta a nakon svakog udarca na kratko pogledamo da li je došlo do izbacivanja stranog tijela. Nije nam cilj primjeniti svih pet udaraca nego izbaciti strano tijelo koje izaziva opstrukcju dišnog puta.

Ako nije došlo do izbacivanja stranog tijela tada radimo potiske na prsnu kost kod dojenčadi a kod starije djece od godine dana primjenjujemo pritiske na trbuh (Heimlichov hvat). Trebamo zapamtiti da se kod djece mlađe od godine dana ne radi Hemlichov hvat već potisci na prsnu kost. Ti potisci na prsnu kost moraju biti snažniji, oštriji i s većm razmacima u kojima provjerimo da li je došlo do izbacivanja stranog tijela. Položaj pritiska na prsnu kost je isti kao i kod masaže srce. Položaj određujemo tako da pratimo rebrani luk do ksifoidnog nastavka gdje se spajaju rebra na prsnu kost, položimo srednji prst od nastavka te na to mjesto postavimo kažiprst i srednji prst kojim pritšćemo na sternum.

Pritisci na prsnu kost odnosno na trbuh isto se izvode pet puta a nakon svakog provjeravamo da li je došlo do izbacivanja stranog tijela.

Udarce u leđa i pritiske kombiniramo dok ne izbacimo strano tijelo, ili dok god je dijete pri svijesti.

Ako starije dijete stoji trebamo mu prići s leđa, obuhvatimo ga rukama i odredimo položaj pritiska (Heimlichov hvat). Položaj pritiska je na sredini između djetetovog pupka i ksifodnog nastavka prsne kosti gdje položimo šaku. Drugom rukom obuhvatimo našu šaku i primjenjujemo pritiske prema unutra i gore i to do pet puta. Nakon svakog pritiska provjerimo da li je došlo do izbacivanja stranog tijela.

Kod starijeg dijeteta udarce u leđa u stojećem položaju izvodimo tako da stanemo pored dijeteta, tj. sa strane. Jednu ruku položimo na njegov prsni koš i nagnemo ga prema naprijed na našu ruku. Drugom rukom primjenjujemo udarce između lopatica dok nakon svakog udarca također provjeravamo da li je došlo do izbacivanja.

Bez obzira da li je došlo do izbacivanja stranog tijela, potpuno ili djelomično trebalo bi dijete pregledati u bolnici i do kraja zbrinuti ako je potrebno.

Ako strano tijelo nije uklonjeno a dijete je izgubilo svijest treba otvoriti i provjeriti dišni put. Ako je strano tijelo vidljivo treba ga pažljivo ukloniti iz usne šupljine a ako nije pristupamo algoritmu osnovnih postupaka održavanja života kod djece.