Neinvazivni elektrostimulator srca je naprava koja u srce odašilje električne podražaje koji izazivaju srčanu depolarizaciju i, samim tim, miokardijalnu kontrakciju. Energija prolazi kroz velike, adhezivne (samoljepljive) elektrode postavljene na pacijentova prsa. Neinvazivna stimulacija kao terapija indicirana je u liječenju bolesnika sa simptomatskom bradikardijom ili asistolama.

Indikacije za vanjsku stimulaciju srca:

 • Asistolija.
 • Atrio-ventrikularni blok II. i III. stupnja.
 • Simptomatska bradikardija ispod 50/min koja ne reagira na lijekove.
 • Nestabilan srčani ritam nakon KPR s intermitentnim pauzama, bradiaritmijama i ektopičnim ritmovima i A-V blokovima.
 • Druge indikacije u bradiaritmijama i tahiaritmijama koje su hemodinamski značajne ili mogu uzrokovati srčani arest, kao u akutnom infarktu miokarda, akutnim trovanjima, kirurškim zahvatima i drugim sličnim situacijama.
 • Hitna elektrostimulacija srca (ESS) potrebna je kad srčani arest nastane uslijed prestanka električne i mehaničke srčane aktivnosti (asistolije), a kardiopulmonalna reanimacija nije uspjela uspostaviti adekvatan srčani ritam.

Postupak

 • Potrebno je dobro poznavati opremu kojom se služite
 • Prije upotrebe oprema treba biti provjerena i spremna za upotrebu
 • Uključite aparat
 • Postavite ekg monitoring
 • Namjestite drugi ili treći odvod na monitoru defibrilatora
 • Zavisno o modelu priključite terapijski kabel i samoljepljive elektrode (Quick combo elektrode)  – lifepak 15
 • Pripremite kožu pacijenta da poboljšate prianjanje elektroda
 • Postavite elekrode Quick Combo u antero-lateralni ili antero-posteriorni položaj
 • Uključite mod za vanjsku stimulaciju (PACER)
 • Kontrolirajte EKG ritam pacijenta
 • Odredite frekvenciju srca koju želite postići
 • električnu energiju počinjete povećavati od nule postepeno do odziva
 • Monitorirajte pacijentov puls i tlak
 • Ako je pacijent pri svijesti a pacing mu je neugodan možete dati sedative i analgetike
 • Na nekim defibrilatorima (lifepak) možete provjeriti pacijentov osnovni ritam pritiskom na tipku pauze gdje jačina struje koja je određena se isporučuje s 25% snage
 • Kada dođe do odziva povećajte struju za 10 mA i ostavite tu jačinu

Osim neinvazivne stimulacije, mogu biti nužne i druge mjere podrške:
–  kardio pulmonalno oživljavanje
–  davanje kisika
–  terapija lijekovima

Između brojnih čimbenika koji utječu na ishod neinvazivne stimulacije, također su i duljina vremena između nastupa srčane aritmije i početka neinivazivne stimulacije srca. Fiziološko stanje pacijenta može djelovati na uspješan ishod stimulacije i na aktivnosti pacijentovih skeletnih mišića. To znači da neuspješna stimulacija nije pouzdani pokazatelj rada elektrostimulatora srca.

Kontraindikacije

Neinvazivna stimulacija srca kontraindicirana je u liječenju ventrikulske fibrilacije. Ozbiljna hipotermija je relativna kontraindikacija za neinvazivnu stimulaciju kod pacijenata s bradikardijom.