mast 10M.A.S.T Anti šok hlače primjenjuju se kod traumatiziranih pacijenata.

 

Indikacije za upotrebu anti šok hlača:

 • šok kod traumatiziranih pacijenata s krvarenjem koje možemo kontrolirati
 • neurogeni šok bez znakova drugih unutarnjih ozljeda
 • izolirani prijelomi donjih ekstremiteta bez znakova drugih unutarnjih ozljeda (napuhuju se do tlaka za pneumatske udlage)
 • sistolički tlak manji od 50 mmHg (kontroverzno)

Kontraindikacije za upotrebu anti šok hlača:

 • apsolutne kontraindikacije  – plućni edem
 • krvarenje koje ne možemo kontrolirati (npr. unutarnje ozljede prsnog koša ili abdomena)
 • relativne kontraindikacije   – trudnoća (može se upotrijebiti dio hlača za noge)

Postupak treba provoditi uz stalnu kontrolu krvnog tlaka.

mast 2

mast 5

POSTUPAK:

  • uz dozvolu liječnika donijeti odluku o indikaciji i primjeni anti šok hlača (lokalni protokol)
  • razmotati anti šok hlače i pripremiti ih za upotrebu
  • ako imamo pacijenta s ozljedom ili sa sumnjom na ozljedu kralježnice odmah hlače treba postaviti na dugu dasku zbog cjelokupne imobilizacije pacijenta
  • postaviti pacijenta na razmotane hlače (tehnika log roll ili pomoću rasklopnih nosila)
  • za vrijeme prebacivanja pacijenta na hlače potrebno je pregledati leđa
  • pacijenta treba postaviti tako da vrh hlača bude odmah ispod najdonjeg rebra.
  • provjerite distalni puls, zamotajte lijevu nogu pacijenta a zatim povezati pripadajućim trakama
  • provjerite distalni puls, zamotajte desnu nogu i također povezati pripadajućim trakama
  • potrebno je otvoriti ventile na nogama a zatvoriti ventile na trbuhu
  • napušite dijelove za noge pripadajućom nožnom pumpom
  • provjerite distalni puls
  • ako je tlak niži od 90-100 mmHg napušite zatim i odjeljak za trbuh
  • kada tlak dosegne vrijednosti iznad 90-100 mmHg zatvorite ventile
  • provjerite opet krvni tlak pacijenta
  • zatim provjerite puls na obje noge, treba biti prisutan
  • Ako krvni tlak pacijenta padne ispod 90-100 mmHg otvorite ventile i nampupajte hlače do odgovarajućeg tlaka. Vršite česte kontrole krvnog tlaka pacijenta i ravnajte se po tome.

Postupak za ispuhivanje anti šok hlača:

  • obično se ispuhuju kada je pacijent u bolnici
  • potrebno je postaviti dva široka venska puta i nadoknaditi tekućinu po protokolu
  • na terenu ih je potrebno ispuhati ako dođe do problema s disanjem