Kontraindikacije za „Intubaciju u brzom slijedu“ su relativne. Ovise o nizu čimbenika kao što su kliničke okolnosti, a primjena određenih lijekova može biti kontraindicirana u korelaciji sa  rizikom mogućih nuspojava primijenjenog lijeka,  statusa bolesnika i/ili  znanih komorbiditeta.

Ako pacijent spontano diše,  a ima odgovarajuću ventilaciju i oksigenaciju, RSI je kontraindiciran na terenu.

Ako je liječnik prilikom pregleda i procjene rizika predvidio otežanu intubaciju ili nemogućnost ventilacije maskom i samoširećim balonom također se ne bi trebalo odlučiti za ovu tehniku. Pri tome, važno je naglasiti da je kao faktor odluke važno iskustvo kako liječnika, tako i cjelokupnog tima hitne medicinske pomoći [3, 6, 8, 23, 24].

Uzroci otežane ventilacije maskom i samoširećim balonom mogu biti:

  • Maska odgovarajuće veličine ne prianja odgovarajuće uz lice
  • Pretilost, trudnoća, opstrukcija dišnog puta
  • Pacijenti s oslabljenim tonusom mišića gornjih dijelova dišnog puta
  • Ako pacijent nema zube može biti teško ventilirati maskom i samoširećim balonom
  • Pacijenti koji hrču, imaju bolesti pluća (KOPB, astma, ARDS, apneja za vrijeme spavanja)