Konikotomija je alternativna tehika otvaranja dišnog puta.