primjenakisika 5Korištenje maske za kisik s jednosmjernom valvulom omogućuje pacijentu davanje visoke koncetracije kisika. Sam postupak je vrlo jednostavan. Prije primjene obavezno treba provjeriti tlak u boci koju ćemo koristiti te moguća oštećenja koja mogu nastati nepravilnom upotrebom. Kisik je plin koji je zapaljiv pa je zato od velike važnosti provođenje sigurnosnih mjera. Nemojte rukovati s masnim i prljavim rukama te koristiti metalne ključeve.

primjenakisika 2Maska se sastoji od maske za lice, jednosmjerne valvule koja ne dopušta pacijentu udisanje već izdahnutog zraka, spremnika za kisik, cijevi koja spaja sustav s pacijentom te remenčića pomoću kojih fiksiramo masku na licu.
Davanjem visokog protoka kisika 12 – 15 litara omogućujemo pacijentu koncentraciju kisika od 60 – 90%.
Priprema sustava podrazumijeva nekoliko predradnji , prije same aplikacije. Provjera boca od oštećenja je neophodna. Zatim trebamo spojiti redukcijski ventil s manometrom i regulator protoka. Pripazite kod spajanja da sve postavite u svoje ležište. Na kratko otvorite ventil i odmah zatvorite plastičnim ključem ili rukama zavisno od modela. Nemojte koristiti metalne ključeve jer možete dovesti do iskrenja. Kratkim otvaranjem ventila spriječavate ulazak prašine i nečistoće u regulator protoka, pa kao posljedice njegovog začepljenja. Provjerite regulator protoka i tlak u boci. Spojite masku pomoću cijevi sa sustavom.

 

primjenakisika 7 primjenakisika 8

 

 

 

 

 

 

 

 

Otvorite ventil na boci te omogućite protok kisika na 12 – 15 litara u minuti. Prstom zatvorite jednosmjerni ventil kako bi se spremnik napunio kisikom. Zatim postavite masku na lice pacijenta sprijeda tako da obuhvaća nos i usta. Trakom učvrstite oko glave, iznad ušiju. Aluminijski dio na korijenu nosa oblikujte prstima. Objasnite postupak pacijentu, smirite ga i savjetujte da normalno diše.