Uspostava venskog puta može se izvesti i kanilacijom vanjske jugularne vene, kada je venski put stvarno potreban a nije moguće pronaći pogodnu perifernu venu kod odraslih i djece.

Indikacije:

 • Nužna uspostava venskog puta kod odrasle osobe ili djeteta
 • Nije pronađena pogodna periferna vena

Vanjska jugularna vena proteže se od kuta donje čeljusti do spoja medijalne i srednje trećine ključne kosti, a spaja se s venom subklavijom.

Postupak:

 • Pacijenta polegnite na leđa ako je moguće s glavom naniže da bi se vena rastegla i kako bi spriječili nastanak zračne embolije.
 • Glavu pacijenta postavite u supinacijski položaj (po mogućnosti ispod razine srca)
 • Glavu pacijenta treba okrenuti na suprotnu stranu od mjesta uboda.
 • Kožu prebrišite antiseptikom.
 • Pritisnite venu odmah iznad ključne kosti. Trebala bi postati izraženija.
 • Iglu usmjerite prema ključnoj kosti, prema spoju medijalne i srednje trećine.
 • Uvedite iglu u srednjem dijelu i zatim slijedite protokol.
 • Provjerite položaj aspiracijom venske krvi.
 • Stabilizirajte kanilu ljepljivom trakom.
 • Primjenite infuziju ili lijekove ako je potrebno.