Kako napraviti zaštitni vizir te se zaštiti kod pregleda pacijenta oboljelog od COVID 19.