Intubacija u brzom slijedu (eng. Rapid Sequence Intubation – RSI) je tehnika naprednog zbrinjavanja dišnog puta. Cilj ove tehnike je smanjenje rizika od aspiracije želučanog sadržaja i sprječavanje ozljeda koje mogu nastati uslijed intubacije pod pretpostavkom da osoba nije natašte te da ima zaštitne reflekse.

Pacijenti kod kojih je indicirana primjena ove tehnike a nisu u apneji, zbog zaštite i osiguranja dišnog puta, ventilacije i oksigenacije, potrebna je primjena sedacija i relaksacija neuromišićnim blokatorima kako bi se mogao osigurati umjetni  dišni put. Kompromitirani dišni put najčešće dovodi do smrti ili pogoršanja stanja oboljele osobe pa zbrinjavanje dišnog puta ne trpi odgodu zbrinjavanja.

Timovi hitne medicinske službe se vrlo često sreću s takvim bolesnicima prilikom zbrinjavanja na terenu. Stoga je  od izuzetne važnosti da članovi tima ­­­­hitne medicinske službe poznaju postupak, osnovno i napredno zbrinjavanje dišnog puta, opremu, uređaje i lijekove koji se koriste u ovoj tehnici. RSI je tehnika  slična tehnici koju koriste anesteziolozi kod hitnih pacijenata kod kojih postoji visoki rizik aspiracije želučanog sadržaja. U više objava objasniti ćemo cijeli postupak zbrinjavanja dišnog puta RSI tehnikom, od procjene pacijenta i donošenja odluke o primjeni, pripremu pacijenta, opreme i tima te sam postupak sve do primopredaje pacijenta u bolničku ustanovu.

Kako ovaj postupak zahtijeva određeno vrijeme pripreme a zadržavanje na mjestu događaja može negativno utjecati na ishod preživljavanja često će se postupak morati izvoditi za vrijeme transporta pacijenta u bolničku ustanovu. U urbanim sredinama, kada je kratko vrijeme transporta do bolničke ustanove, za osiguranje dišnog puta i definitivno zbrinjavanje dišnog puta mogu se koristiti i druge tehnike zbrinjavanja.

Intubacija u brzom slijedu (eng. Rapid Sequence intubation, skr. RSI)  je tehnika naprednog zbrinjavanja dišnog puta potpomognuto lijekovima, sedativima i neuromišićnim blokatorima kako bi se olakšala intubacija, omogućila bolja vizualizacija, povećala uspješnost intubacije i osigurao umjetni dišni put. RSI je u praksi rijedak, visoko rizičan postupak s mogućim ozbiljnim posljedicama po ishod liječenja pacijenta.

S obzirom da primjena lijekova za RSI kod pacijenata izaziva apneju, članovi tima hitne medicinske službe moraju znati osigurati dišni put te primijeniti sve napredne postupke zbrinjavanja dišnog puta. Održavanje i osiguravanje dišnog puta je najviši prioritet u zbrinjavanju kritičnih i naglo oboljelih osoba. Metode osiguravanja dišnog puta moraju biti izvedeno brzo i uspješno jer kompromitacija dišnog puta ne dopušta odgodu postupaka zbrinjavanja.

Tehnika RSI je osmišljena kako bi se olakšalo  zbrinjavanje dišnog puta osoba koji nisu natašte, primjenom sedativa i neuromišićnih blokatora omogućuje se postizanje uvjeta u kojima je mogućnost uspješne intubacije veća a rizik od ozljeda manji.