Imobilizacija ozlijeđenog ekstremiteta izvodi se nakon procjene pacijenta. Osnovni princip imobilizacije: Imobilizirati dva susjedna zgloba i mjesto prijeloma. Ozlijeđeni dio tijela stavlja se u mirovanje te time sprječavamo pogoršanje ozljede pri transportu. Indikacije za imobilizaciju su: prijelom kosti ili sumnja na prijelom, opsežna rana ili opeklina, smrzotina, zmijski ugriz i prignječenje uda.

Donji ekstremiteti se imobiliziraju u ispruženom položaju a pacijent treba ležati. Gornji ekstremiteti se imobiliziraju u fiziološkom položaju, ruka je presavinuta u laktu i priljubljena uz tijelo.

Prilikom imobilizacije koriste se meke i tvrde udlage. Meke udlage odnose se na jastuke, ručnike, trokutaste marame i zračne udlage za napuhavanje. U krute udlage spadaju vakuum udlage (nakon izvlačenja zraka postaje kruta), kramerove udlage (napravljene od žice koja je obložena vatom i premotana širokim zavojima), trakcijeske udlage, sam splint, blue splint i razne druge udlage koje se koriste na terenu.

Prilikom imobilizacije, u slučaju da postoji otvoreni prijelom, ranu je potrebno prekriti sterilnom kompresom ne vršeći pritisak kako se kost ne bi uvukla pod kožu. Prilikom postupka imobilizacije kosti se slučajno mogu uvući pod kožu. Tada je to potrebno dokumentirati. AKo koristimo tvrde udlage, neki put je potrebno dodatno obložiti udlagu na mjestima gdje je povećani pritisak kosti na udlagu (posebno kod starijih osoba).

 

Imobilizacija dugih kostiju postupak

 • Koristite osobnu zaštitu
 • Objasnite pacijentu postupak postavljanja udlaga
 • Uklonite odjeću s ozlijeđenog ekstremiteta kako bi mogli vizualizirati ozljedu
 • Provjerite puls, motoriku i osijete ozlijeđenog ekstremiteta
 • U slučaju da puls nije prisutan distalno od ozljede, očekivani transport dug, primjenite laganu trakciju kako bi izravnali ozlijeđeni ekstremitet i povratili puls
 • Ako osjetite otpor prilikom trakcije, prekinite postupak, imobilizirajte u tom položaju
 • Do kraja imobilizacije ručno stabilizirajte ozlijeđeni ekstremitet (stopalo i ispod mjesta prijeloma)
 • Zbrinite otvorene ozljede prije imobilizacije navlaženim sterilnim kompresama, a kad je moguće udlage postavite na suprotne stranu od otvorene ozljede
 • Izaberite odgovarajuću udlagu i dobro je podstavite ako je potrebno
 • Ne odlažite transport zbog imobilizacije ako je pacijent vitalno ugrožen
 • Prije postavljanja, odredite veličinu udlage mjereći po neozlijeđenom ekstremitetu
 • Jedna osoba drži ozlijeđeni ekstremitet u ispruženom položaju a druga postavlja udlagu
 • Provjerite puls, osjete i motoriku nakon imobilizacije
 • Dokumentirajte

Imobilizirajte ekstremitet i ako je prisutna sumnja na ozljedu!