Nakon detaljne anamneze i kliničkog pregleda kojim smo isključili stanja opasna po život,postepeno snižavamo krvni tlak onim lijekom koji bolesnik i inače troši, u višoj dozi ili u maksimalno dopuštenoj dozi. Možemo koristiti i lijekove koje primjenjujemo u hipertenzivnoj emergenciji, ali postupnije i opreznije.

Tlak nastojimo regulirati kroz 24-48 h uz ambulantnu kontrolu bolesnika za 12 sati.

Procjena kliničkog stanja bolesnika je osobito važna, zato što hipertenzivna emergencija iziskuje drugačiji terapijski pristup od hipertenzivne urgencije. Anamnezom je potrebno dobiti podatke o dužini trajanja i težini hipertenzije, dosadašnjem načinu liječenja, simptomima koji upućuju na neurološke i kardiološke komplikacije te na velikim krvnim žilama.

Terapija je parenteralna ili u određenim indikacijama sublingvalna. Početni cilj farmakoterapije hipertenzivne emergencije je snižavanje krvnog tlaka za 20-25% izmjererne vrijednosti unutar 30-60 minuta. Cilj nije normalizacija krvnog tlaka već postizanje takvih vrijednosti pri kojem se poboljšava opće stanje bolesnika i ublažavaju simptomi kao što su vrtoglavica, diplopija, pareza, povraćanje, otežano disanje, stezanje u prsima i dr Agresivnije snižavanje krvnog tlaka može uzrokovati smanjenu prokrvljenost organa i dodatno pogoršati kliničko stanje bolesnika.

Pridružena klinička stanja koja zahtijevaju brzo snižavanje krvnog tlaka su: edem pluća, eklampsija, disekantna aneurizma aorte, hipertenzivna encefalopatija i akutni infarkt miokarda. Spuštanje krvnog tlaka na niže vrijednosti od 160/100mmHg je štetno i u navedenim kliničkim stanjima, te je nužno primijeniti lijek koji je lako upravljiv, te omogućava adekvatnu titraciju. Bolesnika se uz liječničku pratnju i intenzivni monitoring upućuje na hospitalizaciju u jedinicu intenzivne skrbi. Od lijekova se u prehospitalnim uvjetima kod nas primjenjuju parenteralno urapidil i furosemid te nitroglicerin sublingvalno uz pridruženu kliničku sliku edema pluća..

 

Urapidil

 1.   blokator alfa adrenergičkih receptora na periferiji i antagonist centralnih serotoninskih receptora u produženoj moždini
 2.   primjenjuje se u hipertenzivnoj krizi iv. u dozi od 10-25-50mg
 3.   hipotenzivni učinak se javlja unutar pet minuta
 4.   u toku primjene nužna je učestala kontrola krvnog tlaka (svakih 2 minute)
 5.   lijek se primjenjuje u ležećem položaju bolesnika zbog moguće ortostatsk hipotenzije
 6.   urapidil ne povećava intrakranijalni tlak te se primjenjuje kod hipertenzivne encefalopatije, hemoragičkog i ishemijskog inzulta
 7.   u kombinaciji s beta blokerima primjenjuje se kod feokromocitoma i disecirajuće anurizme aorte
 8.   daje se i kod eklampsije, a djelomičan učinak ima i kod bubrežne insuficijencije
 9.   nakon parenteralne primjene obvezna je opservacija bolesnika minimalno 2-3 sata uz kontrolu krvnog tlaka i općeg stanja
 10.   od nuspojava može izazvati mučninu, povraćanje, glavobolju, palpitacije, otežano disanje i hipotenziju
 11.   u slučaju hipotenzivne reakcije bolesnika postaviti u autotransfuzijski položaj i nadoknaditi tekućinu, vrlo rijetko je nužna primjena katekolamina,    adrenalin 0,5-1mg razrijeđen u fiziološkoj otopini
 12.   kontraindikacije primjene urapidila: stenoza aortnog ušća, arterio-venski šant, teška bolest jetre i bubrega
 13.   lijek se prema potrebi može razrijediti sa fiziološkom otopinom, 5% i 10% otopinom glukoze