intubacijaEndotrahealna intubacija je postupak zbrinjavanja dišnog puta gdje postavljamo endotrahealni tubus direktno u traheju. To je u isto vrijeme najpouzdanija tehnika zaštite dišnog puta.

Omogućuje odgovarajuću oksigenaciju i ventilaciju pacijenta, razdvaja dišni put od probavnog pa sprječava rizik od aspiracije omogućuje davanje 100 % kisika kao i primjenu anestezioloških plinova, primjenu lijekova intrapulmonalno te traheobronhalnu sukciju.

Indikacije za intubaciju:

  • srčani zastoj (provođenje kardiopulmonalne reanimacije)
  • potreba za zaštitom i osiguranjem dišnog puta
  • nemogućnost odgovarajuće oksigenacije i ventilacije pacijenta
  • toaleta dišnog puta
  • primjena lijekova intrapulmonalno
  • hipoksemija bilo kojeg uzroka
  • hiperkarbija bilo kojeg uzroka
  • ozljede glave s GCS 9 i manje od 9
  • anestezija, operativni zahvati

Oprema za intubaciju:

* laringoskop i špatule (baterije i rezervne baterije)
* ET tubusi različitih veličina
* lokalni anestetik (u gelu ili spreju)
* vodilica ili mandren
* šprica za napuhavanje balona
* Magillova hvataljka
* fiksator tubusa ili zavoj, ljepljiva traka, orofaringealni tubus
* aspirator i sukcioni kateteri
* stetoskop, kapnometar za provjeru položaja tubusa
* rukavice za osobnu zaštitu (zaštitne naočale)
* kisik i prateća oprema
* oprema za oksigenaciju i ventilaciju pacijenta prije postupka intubacije  (maska određene veličine s samošireći balonom, orofaringealni i nazofaringealni tubus)
* alternativna  oprema (laringealna maska, set za konikotomiju itd.)

Oprema prije upotrebe mora biti provjerena i ispravna. Osoblje koje izvodi intubaciju mora odlično poznavati opremu i postupak, te biti uvježbani za izvođenje endotrahealne intubacije kao i za  postupke postavljanja  alternativnih pomagala.

 

Komplikacije endotrahealne intubacije:

–  laringospazam
–  hipoksemija/hiperkarbija
–  bradikardija/tahikardija
–  povišenje intrakranijalnog tlaka
–  dislokacija donje čeljusti
–  prijelomi ili oštećenja zubi i protetskih nadomjestaka
–  perforacija dušnika ili jednjaka
–  iščašenje vratne kralježnice
–  ozljede usana, jezika, ždrijela
–  aspiracija želučanog sadržaja ili stranog tijela
–  intubacija jednog bronha
–  začepljenost ili suženje tubusa zbog savijanja
–  začepljenost tubusa sadržajem
–  ozljede nastale nepravilnim postavljanjem vodilice