Kod akutnih bolesti i ozljeda s gubitkom svijesti često dolazi do kontaminacije dišnih puteva krvlju, povraćanim sadržajem ili slinom. Tada je dišni put potrebno očistiti kako ne bi došlo do aspiracije želučanog sadržaja.

Čišćenje dišnog puta moguće je izvesti sljedećim postupcima:

* bočni položaj tijela
* digitalna eksploracija i eliminacija
* čišćenje dišnog puta aparatima
* prevencija povraćanja i regurgitacije
* Sellickov postupak
* nazogastrična sonda

Bočni položaj koristimo ako dođe do naglog povraćanja, krvarenja ili sekrecije jer tim položajem vršimo drenažu a u toku transporta nije ga teško izvesti.

Digitalna eksploracija i eliminacija je čišćenje usne šupljine pomoću prstiju. Kažiprst omotamo gazom ili maramicom te čistimo vidljivi dio usne šupljine. Krupnije komade vadimo prstima.

Aspiracioni aparati mogu biti pokretni ili fiksirani , na električni pogon, baterijski, ručni, nožni ili mogu raditi pomoću komprimiranih plinova, zraka ili kisika. Osim aparata potrebni su nam aspiracioni kateteri koji moraju biti fleksibilni te plastična usisna cijev širokog promjera. Glava pacijenta mora biti okrenuta na stranu ako ne postoji kontraindikacija. Usta otvaramo ukrštenim palcem i kažiprstom te ih držimo otvorenima. Veće komade vadimo prstima a zatim uvodimo kateter u ždrijelo do dubine koja je određena dužinom od ušne resice do sredine usana. Aparat uključujemo tek nakon što kateter postavimo na mjesto sukcije. Potrebno je paziti da usisni otvor aspiracionog katetera ne dodiruje i ne uvlači meko tkivo ždrijela a time ošteti samo tkivo te zatvori usisni sistem. Ako aspiriramo povraćani sadržaj bolje je koristiti aspiracioni kateter širokog promjera. Ako pacijent ne diše pa provodimo postupke kardiopulmonalne reanimacije tada trebamo izmjenjivati umjetno disanje i sukciju. Sukcija ne smije trajati duže od pet sekundi jer sukcijom usisavamo i zrak.

Sellickov postupak je pritisak na krikoidnu hrskavicu čime sprečavamo da dođe do aspiracije povraćanog sadržaja. Primjenjuje se u kardiopulmonalnoj reanimaciji kao jedan od standardnih postupaka. Potpuna muskulatorna atonija često dovodi do pasivno izlaska želučanog i duodenalnog sadržaja i njegova ulaska u dišne puteve.Pritisak izvodimo na krikoidnu hrskavicu s dva prsta (palcem i kažiprstom) tako da stisnemo jednjak. Taj postupak se ne smije izvoditi kod pacijenta koji spontano povraća jer je pritisak na jednjak previsok pa može doći do rupture.

Nazogastričnu sondu upotrebljavamo za aspiraciju tekućeg želučanog sadržaja s ciljem da zaštitimo dišne puteve. To se često izvodi kod etiliziranih komatoznih pacijenata kod pacijenata s ozljedom glave. Može služiti i za uklanjanje zraka koji je greškom upuhan u želudac (npr. prilikom KPR kada dišni put nije bio pravilno otvoren). Pacijenti prije toga moraju biti endotrahealno intubirani zbog povraćanja, regurgitacije i aspiracije želučanog sadržaja.