Svijest je stanje u kojem osoba ima svijest o sebi i svojoj okolini. Svijest je složen fenomen koji se odnosi na sposobnost percepcije, svjesnog razmišljanja i subjektivnih iskustava. Ova sposobnost omogućuje pojedincu da bude svjestan sebe, svoje okoline, svojih...