Amputacija

Amputacija (lat.amputatio = odsjecanje) dijelova tijela ili organa može biti postupak pri kirurškoj operaciji, te može nastati uslijed neke traume. Ozljeda može biti djelomična ili potpuna, može onesposobiti ili biti opasna po život. Prilikom zbrinjavanja, primarni postupak bi trebao biti zaustavljanje krvarenja.

Pročitaj više