Prilikom zbrinjavanja dišnog puta jedna od vrlo važnih vještina koju treba poznavati je provođenje umjetnog disanja pomoću maske i samoširećeg balona sa spremnikom za kisik. Ventilaciju maskom i samoširećim balonom koristimo kada osoba ne diše ili ne diše dovoljno pa je potrebno dodatno ventilirati.

U kompletima se obično nalazi samošireći balon sa spremnikom za kisik, koji ima konektor za spajanje na dodatni izvor kisika. Zatim imamo maske različitih veličina za djecu i odrasle (0-5) koje bi trebale biti prozirne i anatomski oblikovane. Samošireći balon ovisi o dobi pacijenta (za odrasle ili djecu). Samošireći balon na sebi jednosmjernu valvulu (omogućuje ventilaciju nakon pritiska na balon u smjeru pacijenta, a ne dozvoljava ulazak izdahnutog zraka u balon ili spremnik). Kod odraslih se obično koristi balon volumena 1600 ml. Ventilaciju pomoću maske i samoširećeg balona mogu izvoditi dvije ili jedna osoba. To je tehnika koju je potrebno stalno uvježbavati kako bi se vještina očuvala.

POSTUPAK:

 • Procjenite sigurnost
 • Procijenite osobu ABCDE
 • Polegnite osobu na leđa
 • Izaberite veličinu maske i balona
 • Postavite se iznad glave pacijenta
 • Otvorite dišni put zabacujući glavu i podižući bradu samo ako ne sumnjate na ozljedu
 • Provjerite usnu šupljinu da ne postoji strano tijelo
 • Uklonite opstrukciju ako postoji te ako je vidljiva u usnoj šupljini
 • Koristite te postavite neko od pomagala (orofaringealni ili nazofaringealni tubus)
 • Ne odgađajte ventilaciju kako bi postavili pomagalo
 • Postavite masku tako da uži dio dođe iznad hrpta nosa a širi između donje usne i brade
 • Masku držite priljubljenu na lice pomoću kažiprsta i palca a ostalim prstima držite otvoreni dišni put podižući bradu
 • Dobro prianjajući masku na lice, upuhnite pritiskom na balon (to radite svakih 5-6 sekundi)
 • Pazite na otpor prilikom ventilacije.Prejako stiskanje balona  može uzrokovati povećani tlak u gornjim dišnim putovima te dolazi do povećanog rizika ulaska zrak u jednjak temogućeg povraćanja i eventualne aspiracije želučanog sadržaja.
 • Promatrajte podizanje i spuštanje prsnog koša Ako se prsni koš ne diže pravilno, sumnjajte na opstrukciju dišnog puta. Probajte bolje otvoriti dišni put.
 • Pratite vitalne znakove, auskultirajte pacijenta.

Asistirana ventilacija

Ako provodite kardiopulmonalnu reanimaciju te masirate srce, a imate neosigurani dišni put, ventilirajte u omjeru 30:2, 30 pritisaka na prsnu kost, zatim dva upuha.