S ciljem poboljšanja pristupa održivim i visokokvalitetnim zdravstvenim uslugama, Hrvatski zavod za hitnu medicinu (HZHM) danas je predstavio svoj projekt Program cjeloživotnog stručnog usavršavanja zdravstvenih radnika (eUsavršavanje)namijenjen djelatnicima izvanbolničke hitne medicinske službe (HMS). Projekt u vrijednosti od gotovo 5 milijuna kuna sufinanciran je sredstvima Europskog socijalnog fonda, a njegovo predstavljanje označilo je početak edukacija na daljinu, odnosno tematskih predavanja iz područja hitne medicine kojima će se u idućih 12 mjeseci educirati 700 liječnika te medicinskih sestara i tehničara.

U sklopu projekta koji je započeo u ožujku 2021. godine nabavljena je videokonferencijska i informatička oprema kojom je 21 županijski zavod za hitnu medicinu opremljen i  telekomunikacijski povezan s HZHM-om, čime su stvoreni preduvjeti za provođenje edukacija na daljinu. Dodatno je izgrađena i web-platforma eUsavršavanje  koja će od sada pa na dalje služiti kao centralno mjesto organizacije i provođenja edukacija na daljinu, kao i arhiviranja svih edukativnih materijala, što će osigurati održivost projekta te omogućiti kontinuitet edukacija i nakon njegovog završetka.

“Svima nama u zdravstvu cilj je omogućiti pristupačnu i kvalitetnu zdravstvenu uslugu za sve naše građane, a preduvjet za to su educirani zdravstveni djelatnici čije cjeloživotno usavršavanje prati razvoj novih smjernica rada i medicinskih saznanja”, istaknula je tom prigodom ravnateljica HZHM-a prim. mr. Maja Grba-Bujević, dr. med. te dodala kako HMS ima jednu specifičnost, a to je velika fluktuacija zdravstvenih radnika. Stoga je, naglasila je primarijus Grba-Bujević, njihovo kontinuirano usavršavanje nužno, što je županijskim zavodima za hitnu medicinu kao poslodavcima financijski i organizacijski izazovno ispratiti. “Projektom eUsavršavanje omogućili smo prijenos predavanja s centralne lokacije na više lokacija slušača, pa će se istodobno moći educirati velik broj zdravstvenih djelatnika u više županija. To će skratiti vrijeme koje inače potroše na višednevne klasične edukacije, utjecati na smanjenje troškova puta, a istodobno omogućiti brzu i dostupnu razmjenu znanja i novih informacija, što dodatno dobiva na važnosti u izazovnim vremenima poput ovih pandemijskih ili nekih budućih zdravstvenih kriza”, zaključila je ravnateljica HZHM-a.

Projektom eUsavršavanje postavljena je baza za daljnji razvoj e-Učenja u HMS-u, a ujedno se njime i djelatnicima HMS-a otvara mogućnost za telekonzultacije sa stručnjacima iz drugih grana medicine.

HZHM